Ga naar de inhoud

Wie mogen er stemmen?

U mag stemmen voor de Tweede Kamer als u:

  • op 17 maart 2021 18 jaar of ouder bent 
  • de Nederlandse nationaliteit heeft
  • niet bent uitgesloten van het kiesrecht door de rechter

U ontvangt een stempas om in de gemeente Brummen uw stem uit te brengen, als u:

  • op 1 februari 2021 stond ingeschreven als inwoner van de gemeente Brummen