Ga naar de inhoud

Bijstand voor ondernemers: TOZO 4

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is er om ondernemers te ondersteu-nen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Daalt uw inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum? Dan kunt u een aanvullende uitkering krij-gen voor levensonderhoud.

De Tozo 3 liep tot en met 31 maart 2021. Per 1 april 2021 kunt u een verlenging aanvragen Tozo 4..

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u bekijken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie. Of kunt voorbereiden op de toekomst. Misschien denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst. Voor een goede beslissing heeft u tijd nodig. En mogelijk ook financiële ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud. 

Verlenging aanvragen

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 3 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 april 2021 en loopt tot uiterlijk 1 juli 2021. U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw situatie nu anders kan zijn.
U kunt de uitkering Tozo 4 met terugwerkende kracht aanvragen tot de 1e van de maand voorafgaand aan de maand waarin u de aanvraag doet. Maar niet verder terug dan 1 april 2021, de ingangsdatum van Tozo 4. 

Is uw (gezamenlijk) inkomen beneden het sociaal minimum? Dan kunt u via de website van het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) een aanvraag voor Tozo 4 indienen. Dit moet u doen met uw DigiD. 

Aanvullend krediet aanvragen?

Het is ook mogelijk om tot en met 30 juni 2021 een lening aan te vragen om problemen door de corona-crisis op te vangen. Ook dit kan via de website van het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) Hier vindt u ook alle informatie.

Tegemoetkoming TONK

Hiernaast kan het zijn dat u recht heeft op een tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten, de zoge-naamde TONK-regeling. Het gaat dan vooral om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. Aanvragen kan via www.apeldoorn.nl/tonk.