Ga naar de inhoud

Bijstand voor ondernemers

Coronavirus: Aanvragen en Verlenging van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 3)

Ontving of ontvangt u een uitkering in het kader van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 2)? U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen (Tozo 3). Hieronder leest u hier meer over.

Waarom een verlenging?

Misschien zijn de gevolgen van de coronacrisis voor u na 1 oktober nog niet voorbij. Het kan even duren voordat u uw bedrijf of beroep weer op een normale manier kunt uitoefenen en u voldoende inkomsten heeft. Misschien wilt u onderzoeken of u uw bedrijf of beroep kunt aanpassen aan de huidige situatie of kunt voorbereiden op de toekomst? Of denkt u erover om ander werk te gaan doen, als zelfstandige of in loondienst? Om een goede beslissing te kunnen nemen heeft u tijd nodig en mogelijk ook (financiële) ondersteuning. Daarom kunt u (nogmaals) langer gebruikmaken van de aanvullende Tozo-uitkering voor levensonderhoud.

Wanneer kan de verlenging ingaan?

U kunt een verlenging van uw Tozo-uitkering aanvragen voor maximaal 6 maanden. De verlenging kan ingaan op 1 oktober 2020 en loopt tot uiterlijk 31 maart 2021. Ontvangt u tot en met september een Tozo 2-uitkering? Dan is het mogelijk om de Tozo 3-uitkering aansluitend vanaf 1 oktober 2020 te ontvangen. U kunt de Tozo 3-uitkering ook later laten ingaan, bijvoorbeeld vanaf 1 december of aanvragen voor een kortere periode. Dit kan als u weet dat u in sommige maanden voldoende inkomsten heeft.

Kunt u met terugwerkende kracht verlengen?

In tegenstelling tot bij Tozo 1 en 2 kunt u de uitkering bij Tozo 3 niet over de gehele aanvraagperiode met terugwerkende kracht aanvragen of verlengen. Het werkt zo:

  • In de maanden oktober en november 2020 kunt u de uitkering met terugwerkende kracht vanaf 1 oktober 2020 aanvragen
  • Vanaf 1 december 2020 kunt u de uitkering aanvragen vanaf de 1e van de maand waarin u de aanvraag doet. Op 15 december 2020 kunt u dus aanvragen vanaf 1 december 2020.
    U kunt vanaf december 2020 geen Tozo-uitkering aanvragen voor de voorafgaande maanden.
Wat zijn de voorwaarden voor verlenging?

Alle voorwaarden die golden voor uw eerdere aanvraag gelden nu ook.

Hoe kunt u de verlenging aanvragen?

U krijgt de verlenging van de uitkering niet vanzelf. Dit komt omdat uw eigen situatie nu anders kan zijn. Daarom gaat de gemeente opnieuw bekijken of u recht heeft op de Tozo-uitkering. Maar u hoeft niet al uw gegevens opnieuw in te vullen. U kunt de verlenging online aanvragen

Zorg dat u het formulier volledig invult en met de gevraagde bewijsstukken snel opstuurt. Dan kan de gemeente u ook snel bericht sturen over de verlenging. Indien u wel eerder een Tozo uitkering heeft ontvangen, maar dit is langer dan drie maanden geleden, dan dient u een Nieuwe aanvraag in te dienen.

Nieuwe aanvraag?

Heeft u nog niet eerder een Tozo uitkering ontvangen, maar wilt u nu wel in aanmerking komen voor een Tozo 3 uitkering. Dan kunt u vanaf 1 oktober 2020 een aanvraag online indienen volgens de voorwaarden zoals deze hierboven zijn beschreven. 

Aanvragen Tozo Krediet

Ondernemers met liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis kunnen een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen. Deze lening bedraagt maximaal €10.157,-. Het bedrag moet wel terugbetaald worden. De lening heeft een maximale looptijd van drie jaar en kent een rentepercentage van 2%. U kunt de lening voor bedrijfskapitaal online aanvragen

Na ongeveer 10 werkdagen neemt BTBedrijfsadvies contact met u op over de lening. Dit bedrijf helpt ons met de aanvragen. Het duurt ongeveer vier weken om uw aanvraag af te handelen. Loopt u vast bij uw aanvraag door een technisch probleem in het systeem, stuur een e-mail naar gros@apeldoorn.nl.

Heeft u al eerder een lening voor bedrijfskapitaal ontvangen, maar nog niet het maximale bedrag van €10.157,- bereikt? Dan kunt u een tweede aanvraag voor de lening doen. Daarbij geldt dat de hoogte van beide leningen samen niet hoger dan €10.157,- kan zijn.

Let op! Op dit moment zijn er bedrijven actief die ondernemers hulp bieden bij het aanvragen van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Deze hulp is doorgaans niet kosteloos en mogelijk niet zonder financiële gevolgen. U hoeft als ondernemer ook geen extra kosten te maken.

Vragen over Tozo?

Heeft u nog vragen over Tozo? Neem dan contact op via 14 055 (keuze 1), via uwreactie@apeldoorn.nl of vul het contactformulier in.

Kijk hier voor meer informatie over ondernemen en het coronavirus.