Ga naar de inhoud

Laag inkomen, minimabeleid

Met een laag inkomen is het vaak lastig rondkomen. En kleine extra’s zitten er meestal helemaal niet in. Wij vinden dat iedereen moet kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom zijn er verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Een voorbeeld is organisaties die meedoen met de maatregel om kinderen  tot en met 17 jaar te laten sporten of mee te laten doen met een culturele activiteit. Op het overzicht (pdf, 406 kB) staat welke organisaties dat zijn. Lees de folder "Iedereen doet mee in Brummen, ondersteuning voor lage inkomens 2018" (pdf) over ons minimabeleid. Het aanvraagformulier kunt u hier downloaden.

Individuele inkomenstoeslag

De individuele inkomenstoeslag is een geldbedrag dat u 1 keer per jaar  kunt krijgen als u langdurig een laag inkomen heeft. Ook heeft u geen vermogen. De hoogte van de individuele inkomenstoeslag is afhankelijk van uw gezinssamenstelling. Het maximumbedrag is € 535,-.

Voorwaarden

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd.
  • U al 3 jaar achter elkaar een inkomen dat niet hoger is dan 100 % van het bedrag dat u in de bijstand zou krijgen.
  • U bezit weinig spaargeld en daarnaast heeft u geen vooruitzicht op een hoger inkomen. Het inkomen van uw partner telt ook mee.

Wilt u een individuele inkomenstoeslag aanvragen?

Neem dan contact op met een/uw klantmanager van het Team voor Elkaar

Individuele studietoeslag

Als u vanwege uw beperking niet in staat bent om het minimumloon te verdienen, dan heeft u mogelijk recht op de individuele studietoeslag. U moet wel mogelijkheden hebben om te kunnen gaan werken na uw studie. De studietoeslag is bedoeld voor studenten van 18 jaar en ouder die recht hebben op studiefinanciering (via DUO) of een wettelijke tegemoetkoming in de onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).

Hoogte toeslag

De hoogte van de toeslag is € 1000,- per jaar en wordt in twee termijnen van € 500,- uitbetaald. De toeslag wordt maximaal één keer per jaar verstrekt. U mag zelf bepalen waar u de studietoeslag aan besteedt.

Wilt u individuele studietoeslag aanvragen?

Neem dan contact op met Team voor Elkaar.

Het duurt maximaal 8 weken voordat u weet of u de toeslag krijgt

Krijgt u individuele studietoeslag? Dan maken we het bedrag over op uw rekening.