Ga naar de inhoud

Op naar actueel minimabeleid

Wij gaan nieuwe spelregels (beleid) maken voor het minimabeleid. Het gaat dan over bijdragen aan personen en gezinnen die met een laag inkomen moeten rondkomen of financiële problemen hebben. Bedoeling is dat deze regels vanaf 1 januari 2023 gelden. Voordat deze regels worden opgesteld, kijken we hoe de huidige regels werken. En welke wensen en ideeën er bij inwoners en partnerorganisaties zijn. Op deze pagina leggen we uit hoe we hierbij te werk gaan, welke stappen we nemen en wanneer de nieuwe regels gelden. 

Onderzoek

In december 2022 stelt de gemeenteraad het nieuwe minimabeleid vast. Maar eerst wordt er heel veel informatie verzameld. Op basis van de beschikbare informatie bij de gemeenten wordt een overzichtelijke (online) armoede-index gemaakt. Daarnaast worden er twee vragenlijsten verspreid. De bijna 400 inwoners die afgelopen jaar gebruik hebben gemaakt van het minimabeleid krijgen de kans om hun ervaringen te delen. Dit geldt ook voor allerlei organisaties en verenigingen met wie de gemeente op het gebied van inkomen en schuldhulpverlening samenwerkt. Vervolgens vindt er ook een verdiepend gesprek plaats met een groep van ongeveer 15 professionals. Op basis van al deze informatie kan vervolgens later dit najaar een goed voorbereid voorstel voor nieuw minimabeleid worden gemaakt. 

Uitvoering

De gemeente heeft Onderzoekbureau KWIZ gevraagd alle informatie te verzamelen. Dit onafhankelijk onderzoeksbureau verstuurd bijvoorbeeld de vragenlijsten en ontvangt alle reacties. Het invullen van de vragenlijst door inwoners is dus anoniem. Dit is belangrijk omdat we uw mening over ons minimabeleid erg waardevol vinden. Ook stelt KWIZ de armoede-index op en houden zij de verdiepingsgesprekken. 

Planning

Grofweg ziet de planning er als volgt uit:

  • september: vragenlijsten onder inwoners en organisaties, verdiepingsgesprekken
  • oktober: armoede-index / eindrapport start opstellen actueel minimabeleid
  • november: afronden voorstel voor minimabeleid / start besluitvormingsprocedure
  • december: besluitvorming door gemeenteraad (via forum en besluitvormende raadsvergadering)
  • januari: nieuw beleid treedt in werking

Vragen? 

We hopen dat iedereen die een vragenlijst krijgt deze invult en inlevert. Mochten er vragen zijn, dan is het belangrijk deze tijdig te stellen. En ook als u een mening of wens heeft over het minimabeleid of schuld-hulpverlening, dan vernemen we dit graag. Bij wie kunt u terecht? 

Vragen over de vragenlijst, het onderzoek en de onderzoeksaanpak:

  • Jitske van der Wijk of Sophie de Groot, werkzaam bij onderzoeksbureau KWIZ en bereikbaar via telefoonnummer (050) 525 2473 en mailadres vragenlijst@kwiz.nl. Zij zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Vragen over specifieke regelingen of over de schuldhulpverlening:

  • Team voor Elkaar, bereikbaar via telefoonnummer (0575) 568 568 of mailadres info@teamvoorelkaar.nl. De medewerkers van dit team zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur.
     

Overige informatie