Ga naar de inhoud

Rioolheffing

Onlangs heeft u van Waterbedrijf Vitens de afrekening over 2019 ontvangen. Voor 2020 brengt Vitens de nieuwe voorschotnota in rekening. Onderdeel van deze nota is de gemeentelijke rioolheffing.
Met de opbrengst van de rioolheffing dekt de gemeente de kosten van aanleg en onderhoud van het rioolstelsel. Het rioolstelsel wordt niet alleen belast met het huishoudelijk water, ook met regenwater. Iedere inwoner heeft daarom in gelijke mate baat bij een goed onderhouden rioolstelsel.
Voor 2020 gelden de volgende tarieven: het vastrecht is € 36,35 en het tarief per m3 verbruikt water is € 2,07.