Ga naar de inhoud

Rioolheffing

Onlangs heeft u van Vitens waarschijnlijk de afrekening voor het waterverbruik over het jaar 2021 ontvangen. Voor 2022 wordt de nieuwe voorschotnota in rekening gebracht. Onderdeel van deze nota is de gemeentelijke rioolheffing. Met de opbrengst van de rioolheffing dekt de gemeente de kosten van aanleg en onderhoud van het rioolstelsel. Het rioolstelsel wordt uiteraard niet alleen belast met het huishoudelijk water, maar ook met bijvoorbeeld regenwater. Iedere inwoner heeft daarom in gelijke mate baat bij een goed onderhouden rioolstelsel.

Voor 2022 gelden de volgende tarieven: het vastrecht is € 37,05 en het tarief per m3 verbruikt water is € 2,11.