Ga naar de inhoud

Een vernieuwend sociaal idee is geld waard

Investeren in initiatieven die nieuw en vernieuwend zijn. Maar die ook aansluiten bij de lokale behoeften. Dat is wat de gemeente Brummen wil bereiken met de regeling ‘Innovatiesubsidie gemeente Brummen’. Vanaf januari 2020 ondersteunt de gemeente innovatieve ideeën in het sociale domein. Bijvoorbeeld een initiatief dat zorg en ondersteuning aan inwoners in onze gemeente beter en eenvoudiger kan maken of slimmer organiseert. De gemeenteraad heeft voor 2021 een bedrag van € 25.000,-  beschikbaar gesteld. 

Inwoners, stichtingen en organisaties hebben vaak vernieuwende ideeën over hoe zij mensen die dat nodig hebben, kunnen ondersteunen. Om ervoor te zorgen dat zij deze ideeën kunnen omzetten in daden, geeft de gemeente subsidie. De innovatiesubsidie is een financieel steuntje in de rug voor het ontwikkelen van nieuwe voorzieningen. Ze hebben als doel de inwoners(groepen) die het nodig hebben, te ondersteunen en zorgen ervoor dat problemen voorkomen worden.

Wij horen graag uw goede sociale idee

Gaat uw idee uit van de behoefte van Brummense inwoners en kan uw vernieuwende aanpak, die in onze gemeente nu niet wordt toegepast, problemen voorkomen? Dan horen wij graag uw idee. De regeling geldt voor het geven van subsidie voor een vernieuwend project binnen het sociaal domein. Het kan dan gaan om maatschappelijke ondersteuning, participatie of jeugdhulp. 

Andere voorwaarden

Het idee wordt uitgevoerd in de gemeente Brummen en is gericht op inwoners(groepen) van deze gemeente. Het initiatief wordt niet uitgevoerd voordat de aanvraag is ontvangen en beoordeeld. Indien al eerder door de gemeente subsidie is verstrekt voor een vergelijkbaar doel of activiteit wordt er geen subsidie gegeven. In de Regeling Innovatiesubsidie sociaal domein 2021 leest u alle spelregels. 

Subsidie aanvragen?

U kunt via onderstaand aanvraagformulier een subsidie voor uw sociaal idee aanvragen. Er is een formulier voor inwoners (inwonersinitiatieven) en een formulier voor organisaties.

Vragen?

Heeft u vragen over deze regeling of wilt u graag een oriënterend gesprek? Schroom niet en neem gerust contact met ons op. Dit kan via het emailadres innovatiesubsidie@brummen.nl.