Ga naar de inhoud

Innovatiesubsidie sociaal domein

Met deze subsidieregeling willen we vernieuwing in het sociaal domein mogelijk maken. Bijvoorbeeld een initiatief dat zorg en ondersteuning aan inwoners in onze gemeente beter en eenvoudiger kan maken of slimmer organiseert. De gemeenteraad heeft hiervoor in 2020 een bedrag van 40.000 euro beschikbaar gesteld. 

Investeren in initiatieven die nieuw en vernieuwend zijn. Maar die ook aansluiten bij de lokale behoeften. Dat is wat de gemeente met deze regeling wil bereiken. Uiteraard gelden er een aantal spelregels om voor een ‘innovatiesubsidie sociaal domein’ in aanmerking te komen. Niet alleen moet een initiatief uitgaan van de behoeften van inwoners, ook moet het gaan om een vernieuwende aanpak. Daarnaast moet er sprake zijn van een aantoonbare kwaliteitsverbetering en vermindering van de individuele zorgvraag. De regeling is uitsluitend van toepassing op het verstrekken van subsidie voor een innovatief project binnen het sociaal domein. Het kan dan gaan om maatschappelijke ondersteuning, participatie of jeugdhulp. 

Subsidie aanvragen?

Vanaf 2 januari 2020 kunt u een innovatiesubsidie aanvragen. Dit kan via dit online aanvraagformulier

Vragen?

Heeft u vragen over deze regeling? Dan kunt u deze stellen via het emailadres innovatiesubsidie@brummen.nl.