Ga naar de inhoud

Subsidie Natuur Bewust Brummen

Tot en met 2018 hebben we subsidie beschikbaar voor de uitvoering van het project 'Landschapscontract Brummen 2014-2018'. Doel van het project is het versterken en ontwikkelen van het Brummense landschap. 

Subsidie aanvragen

De regeling bestaat uit drie onderwerpen: Landschap, Educatieve Voorlichting en Vrijwilligersgroepen en cursussen. Hieronder leest u meer informatie per onderwerp en hoe subsidie kunt aanvragen.

Landschap

Gaat uw project over het landschap? Wilt u uw grond landschappelijk inrichten met groene elementen zoals bosjes, hagen, fruitbomen of laanbomen? De stichting Landschapsbeheer Gelderland ondersteunt ons bij de subsidie aanvragen. Op hun website vindt u meer informatie en het aanmeldformulier.

Onderdelen van het programma Natuur Bewust Brummen (landschapscontract) zijn:

Levend landschap

  • Interactief dorpsproces ter versterking of aanleg van het landschap en recreatieve voorzieningen bij 2 dorpen

Educatieve voorlichting

  • Organisatie van een landschapsevenement of landschapsmarkt voor de gemeente Brummen.
  • Organisatie van de Boomfeestdag in maart.
  • Educatieprogramma voor scholen met als thema ‘de klas in het landschap’.

Vrijwilligersgroepen en cursussen

  • Oprichten van een hoogstamfruitbrigade en het opleiden van deze mensen om hoogstamfruitgaarden te beheren en te onderhouden.
  • Oprichten en opleiden van landschapswerkgroepen: werkgroep groen, werkgroep heggen & hagengroep en een werkgroep sociale landschap.
  • Praktijkcursus ‘Alles van het landschap’, bedoeld voor bestaande en nieuwe vrijwilligersgroepen en andere geïnteresseerden.
  • Ondersteuning kleinschalige initiatieven ter vergroting van de biodiversiteit.

Heeft u nog vragen?


Bel dan met Sander Bosman, telefoonnummer 0575-568 257. Of mail naar s.bosman@brummen.nl.