Ga naar de inhoud

Subsidieregeling tegemoetkoming energielasten MKB en maatschappelijke organisaties

Diverse bedrijven en maatschappelijke organisaties zijn in financiële problemen gekomen door de gestegen energiekosten. De prijzen gaan inmiddels iets omlaag. Maar voor de energiekosten van afgelopen wintermaanden is voor MKB-ondernemingen en maatschappelijke organisaties een “Subsidieregeling tegemoetkoming energielasten” gemaakt. Deze subsidie is bedoeld als éénmalige overbrugging naar de landelijke regelingen die in 2023 zijn gekomen.

Wie kan de subsidieregeling tegemoetkoming energielasten aanvragen?

 1. Ondernemers in midden- en klein bedrijf met 2-50 medewerkers 
 2. Maatschappelijke organisaties (stichtingen of verenigingen) die activiteiten uitvoeren op het gebied van sport, bewegen, cultuur, welzijn en ontmoeting

Die voldoen aan de volgende eisen:

 • U voert de activiteiten uit in de gemeente Brummen of u bent in de gemeente Brummen gevestigd.
 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • U heeft acute financiële problemen door de gestegen energiekosten en uw (bedrijfs)activiteiten dreigen daardoor te stoppen.

Tot wanneer kan ik de subsidie aanvragen?

Vanaf 11 april t/m 31 mei 2023. De aanvragen behandelen wij op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag. Voor deze regeling is een subsidieplafond vastgesteld. Als dit plafond is bereikt, worden aanvragen niet meer in behandeling genomen. 

Heeft uw organisatie meerdere vestigingen in de gemeente Brummen? Doe dan een aparte aanvraag voor elke vestiging.

Wat moet ik bij de hand houden voor de aanvraag?

Kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KVK), met daarop zichtbaar:

 • SBI-code
 • Aantal werkzame medewerkers
 • Locatie van het (bedrijfs)pand

Duidelijk leesbare kopie van de voorschotnota van:

 • De maand met de laagste energiekosten in de periode november 2021 t/m maart 2022
 • De maand met de hoogste energiekosten in de periode november 2022 t/m maart 2023 

Of, in geval van huur, een duidelijke leesbare kopie van de huurnota van:

 • De maand met de laagste huurkosten in de periode november 2021 t/m maart 2022
 • De maand met de hoogste huurkosten in de periode november 2022 t/m 2023.

Voor MKB-ondernemingen: een naar waarheid ingevulde de-minimisverklaring (pdf, 68 kB). 

Hoe wordt mijn aanvraag behandeld?

 • We kijken of u aan de voorwaarden van deze regeling voldoet.
 • We bepalen de hoogte van de subsidie op basis van de volgende formule: 
  75% van (het bedrag van de hoogste maandkosten in de winterperiode ’22-’23 -/- het bedrag van de laagste maandkosten in de winterperiode ’21-’22 vermenigvuldigd met het aantal maanden (maximaal 5)). Tot een maximum van € 5.000,- per aanvraag.
 • U ontvangt een besluit op uw aanvraag. Als aan u een subsidiebedrag is toegekend ontvangt u het bedrag op het door u opgegeven IBAN-nummer.

Waar kan ik terecht voor vragen of meer informatie?

Stuur een e-mail naar a.winterman@brummen.nl of bel Adriëtte Winterman via 0575 - 568 233. 

Interessante links