30 juli: geen spoedaanvraag paspoort/ID

Gaat u begin augustus op reis naar het buitenland? Controleer dan op tijd of uw paspoort/identiteitskaart nog geldig is! Door de vernieuwing van onze apparatuur is het op dinsdag 30 juli niet mogelijk om een spoedaanvraag te doen voor een paspoort of...

koffer en paspoort

Cleantech Regio presenteert resultaten energiek 2018

De Cleantech Regio, waartoe ook de gemeente Brummen behoort, heeft in 2018 prachtige resultaten neergezet. Dit blijkt uit het recent gepubliceerde jaaroverzicht. Van het ondersteunen van initiatieven voor vermindering CO2-uitstoot en minder afval en...

cover jaaroverzicht cleantech regio

Weer geslaagde plaatsing 'WerkFit Brummen'

Jobcoach Martin Beuwer en WerkFit-accountmanager Judith Curré gingen vorige week op bezoek bij het bedrijf Kwin B&O in Brummen. Tijdens dat bezoek overhandigden Martin en Judith namens WerkFit Brummen een taart aan eigenaar Markwin de Zee. Dit om een...

Kwin B&O en jobcoach WerkFit Brummen

Start nieuw onderzoek ervaringen met Wmo

Gemeenten zijn op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) verplicht om ieder jaar een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van inwoners met een hulpvraag op het gebied van zorg- en ondersteuning. Enkele vormen van ondersteuning...

Wmo zorg

Gemeente tekent voor 'De VoorzieningenWijzer'

De gemeente Brummen gaat voor drie jaar een samenwerking aan met De VoorzieningenWijzer. Dit besluit bekrachtigde wethouder Jolanda Pierik woensdagmiddag in het Brummense gemeentehuis. Initiatiefnemer Martijn Boer ondertekende eveneens de afspraken....

Martijn Boer en Jolanda Pierik

Brummen legt definitieve versie startnotitie regionale energiestrategie voor

Brummen werkt met de partners in de Cleantech Regio aan het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES). De eerste stap om hiertoe te komen is de vaststelling van de Startnotitie RES. Een conceptversie van de Startnotitie RES is in april door...

Regionale Energie Strategie

OZOverbindzorg: meer dan 500 deelnemers

Sinds begin dit jaar kunnen kwetsbare inwoners van de gemeenten Apeldoorn, Epe en ook het dorp Eerbeek gebruik maken van OZOverbindzorg. Via OZOverbindzorg kunnen zij eenvoudig communiceren met betrokken hulp-, zorgverleners en mantelzorgers. Dit via...

Logo OZO verbindzorg

Waterkwaliteit in Eerbeekse beek weer normaal

In nauwe afstemming met Waterschap Vallei en Veluwe hebben medewerkers van de gemeente vandaag de waarschuwingsbordjes bij de Eerbeekse beek weggehaald. De afgelopen week heeft het waterschap de waterkwaliteit van de beek goed in de gaten gehouden....

Eerbeekse beek

Voormalig schoollocaties maken plaats voor 28 woningen

Na de verhuizing van de Brummense basisscholen Krullevaar aan de Sperwerstraat en de Oecumenische school aan de Troelstralaan kwamen er twee locaties vrij voor een nieuwe invulling. In een goede samenwerking met woningstichting Veluwonen is de...

Alex van Hedel en Marco de Wilde ondertekenen.

Verzilver uw dak met zonnepanelen

Bent u ondernemer en heeft u een bedrijfspand met een groot ‘leeg’ dak en een grootverbruikersaansluiting? Of bent u ondernemer en hebt u een beschikking voor een SDE+-subsidie op de plank liggen? Met het project ‘Verzilver uw dak’ wil de provincie...

Verzilver uw dak met zonnepanelen

B&W presenteren concept-woonagenda ‘Gewoon goed wonen’

Betaalbaarheid en beschikbaarheid, Wonen, zorg en welzijn, Duurzaamheid en Leefbaarheid. Dat zijn de vier pijlers die centraal staan in de geactualiseerde woonvisie van de gemeente Brummen. Dinsdag heeft het college deze visie vastgesteld. Dit...

woonvisie

Evenementenkalender

Benieuwd wat er te doen is in de gemeente Brummen? Kijk op de website van VVV Brummen-Eerbeek voor een overzicht van de evenementen of voor culturele activiteiten op de website van de Culturele Stichting

GemeenteThuis en bekendmakingen

Op vrijdag verschijnt GemeenteThuis in het Brummens/Eerbeeks Weekblad. Bekijk oudere uitgaven van GemeenteThuis op onze website. De officiële bekendmakingen leest u digitaal op www.overheid.nl

Team voor Elkaar

Team Voor Elkaar zorgt dat inwoners van gemeente Brummen waar nodig worden ondersteund en precies de hulp krijgen die nodig is om mee te doen in onze samenleving. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur via telefoonnummer 0575-568 568. Daarbuiten blijft het Team voor spoed- en crisissituaties bereikbaar. Kijk voor meer info op Samengoedvoorelkaar.nl.

Gebruik gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor deze nieuwsbrief.