Ga naar de inhoud

Nieuws

De gemeenteraad buigt zich op donderdagavond 8 juni tijdens een speciaal raadsforum over enkele recent door het college gepresenteerde financiële documenten. Eén van de documenten is de perspectiefnota. Dit document is een belangrijke doorkijk naar… Lees verder

De gemeenteraad van Brummen stelt onder andere kaders vast en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Om dit op een goede en gestructureerde manier te kunnen doen is het belangrijk dat college en gemeenteraad… Lees verder

Met een laag inkomen is het vaak lastig rondkomen. En kleine extra’s zitten er meestal helemaal niet in. Zoals een dagje weg of gewoon naar een verjaardagsfeest. Daarom is er het Meedoenbudget. Het Meedoenbudget is 180 euro per volwassene per jaar.… Lees verder

Afgelopen dinsdag hebben burgemeester en wethouders de laatste hand gelegd aan de voorbereiding van de perspectiefnota 2024-2027. “Een document waarin we als gemeente onze ambities voor de komende jaren hebben staan. Dit aan de hand van de financiële… Lees verder

Leren zwemmen is heel belangrijk, zeker in ons waterrijke land. Bovendien is bewegen in het water gezond. Maar zwemlessen kosten geld. De gemeente Brummen vindt het belangrijk dat alle kinderen een zwemdiploma kunnen halen. Ook als ouders een laag… Lees verder

In onze gemeente wordt dit jaar gestart met ecologisch beheren van zo'n 20 procent van de gemeentelijke bermen en sloten. Het doel hiervan is om de biodiversiteit te vergroten. In de komende 5 jaar wil de gemeente dit uitbreiden naar alle bermen en… Lees verder

Vorige week woensdag bezocht wethouder Ingrid Timmer Project Z, een huiswerkbegeleidingsproject voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar in Eerbeek. Dit project is al een aantal weken geleden van start gegaan. Met taart, het doorknippen van een lintje… Lees verder

Op 16 mei heeft het college besloten om extra ondergrondse containers te plaatsen voor restafval. Het is de bedoeling dat er in totaal tien extra ondergrondse containers komen. In eerste instantie worden er zeven geplaatst. Voor drie containers wordt… Lees verder

Het is weer tijd om de jonge mantelzorgers in het zonnetje te zetten! Van 1 tot en met 7 juni is het namelijk de Week van de Jonge Mantelzorger, waarbij Knooppunt Mantelzorg extra aandacht schenkt aan jongeren tot en met 24 jaar die meer dan… Lees verder

Het college van Burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor de afvalstoffenverordening aan te passen. In de afvalstoffenverordening zijn de regels opgenomen voor het aanbieden van huishoudelijke en andere afvalstoffen in de gemeente. Iedere… Lees verder