Ga naar de inhoud

Bekendmakingen

De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten moeten we officieel bekendmaken. Dit doen we digitaal. Wij publiceren deze op Officielebekendmakingen.nl.

E-mailservice Berichten over uw buurt

Wilt u  geen berichten van de gemeente missen? Dan kun u zich abonneren op de (gratis) e-mailservice Berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail informatie over besluiten. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. Alle informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘berichten over uw buurt’ op één plek samen. Zo blijft u snel en eenvoudig op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt of wijk. 
Wilt u liever geen e-mailservice? Met de zoekfunctie kunt u op overheid.nl/berichten-over-uw-buurt zelf de laatste publicaties bekijken.

Service gemeente Brummen

Als service plaatsen we in GemeenteThuis elke week een verkorte weergave van de bekendmakingen. Verder vindt u hieronder de bekendmakingen van de afgelopen 8 weken. Dit is puur informatief. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De juridisch bindende bekendmakingen staan op Officielebekendmakingen.nl.

Lees meer over bezwaar maken

Bestuur | Organisatie en beleid

Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

Economie | Organisatie en beleid

Financiën | Organisatie en beleid

Huisvesting | Organisatie en beleid

Landbouw | Organisatie en beleid

Migratie en integratie | Organisatie en beleid

Natuur en milieu | Organisatie en beleid

Onderwijs en wetenschap | Organisatie en beleid

Openbare orde en veiligheid | Organisatie en beleid

Recht | Organisatie en beleid

Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Sociale zekerheid | Organisatie en beleid

Verkeer | Organisatie en beleid

Werk | Organisatie en beleid

Zorg en gezondheid | Organisatie en beleid

Zoeken

Abonneren

Aanmelden voor de e-mailservice van overheid.nl werkt in vijf simpele stappen:

1. Inschrijven op e-mailadres
2. Postcodegebied instellen
3. Interesseprofiel instellen
4. Onderwerp selecteren
5. Aanmelding bevestigen

Meld mij aan