Ga naar de inhoud

Omgevingswet

De Omgevingswet moet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten.

Kijk voor de laatste informatie over de Omgevingswet op de website van de Rijksoverheid.

Participatie

Een belangrijk uitgangspunt in de Omgevingswet is participatie. Dit betekent dat iedereen die te maken krijgt met een (bouw)plan, hier in een vroeg stadium bij betrokken wordt. Heeft u een plan? Wilt u bijvoorbeeld een dakkapel plaatsen, een woning bouwen of misschien wel een zonneveld aanleggen? Of wilt u een boom kappen? Dan moet u dus de omgeving betrekken. Natuurlijk zijn wij als gemeente zelf ook verplicht om inwoners en ondernemers te betrekken bij onze plannen. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van de omgevingsvisie en het omgevingsplan voor de gemeente Brummen. 

Stappenplan

De Omgevingswet stelt participatie verplicht. Hoe u dat doet, ligt niet vast. We helpen u graag op weg met een stappenplan. Hoewel de nieuwe wet nog niet van kracht is, kunt u dit stappenplan nu al gebruiken. Want het is altijd goed om rekening te houden met de mensen om u heen. Dat maakt het makkelijker om begrip en medewerking te krijgen voor uw plan.

 

Stap 1: bepaal de impact van uw plan

Wat zijn de gevolgen van uw plan voor de omgeving? Het maakt natuurlijk wat uit of u bijvoorbeeld een schuurtje in de tuin wilt bouwen of een groot zonneveld wilt aanleggen. En of uw plan overlast veroorzaakt voor anderen. Om de impact te bepalen, doet u gratis de impactscan.

Download het resultaat van uw impactscan, dan weet u later nog waarom u bepaalde keuzes hebt gemaakt.

Stap 2: breng de omgeving in kaart

Wie hebben of krijgen er allemaal te maken met uw plan? Dit zijn de belanghebbenden of stakeholders. Denk aan omwonenden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, verenigingen of bestuurders van overheden. Op de participatiekaart stap 2 met stakeholderslijst (pdf) vindt u een aantal voorbeelden. Hierop staat ook waarmee zij te maken kunnen krijgen. Het gaat dan niet alleen om overlast, maar ook om kansen. Misschien wil een buurman ook wel een dakkapel en kunnen jullie samen optrekken. Of biedt uw plan mogelijkheden voor meer groen in de wijk.

Stap 3: in gesprek met de participatiekaart

U weet nu de impact van uw plan. En wie ermee te maken hebben. Hoe meer impact uw plan heeft, hoe meer u moet doen om belanghebbenden te betrekken. Als u een schutting wilt plaatsen, is het waarschijnlijk voldoende om hier met de buren over te praten bij een kopje koffie. Bij grote plannen die gevoelig liggen, is meer nodig. Dan moet u misschien een informatiebijeenkomst houden voor de buurt. De participatiekaart voor stap 3 (pdf) helpt u op weg. Deze laat zien welke middelen u kunt inzetten om mensen te betrekken.

Schrijf op wat u doet om de omgeving te betrekken. En maak na afloop een verslag. Hierin schrijft u wat u heeft gedaan, hoe dat ging en wat de reacties waren. U bepaalt zelf hoe u dit participatieverslag vorm geeft.

 

Stap 4: vergunning aanvragen

De reacties van belanghebbenden kunnen u helpen bij het uitwerken van uw plan. Vervolgens kunt u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Voeg hierbij de impactscan, de lijst met stakeholders en het participatieverslag toe. Natuurlijk kunt u ook alvast in gesprek gaan met de gemeente over uw plannen vóórdat u een vergunning aanvraagt. Veel succes met uw plannen! Heeft u vragen? Neem gerust contact op.

Meer uitleg

Wilt u meer uitleg over de Omgevingswet? Bekijk dan het filmpje.