Ga naar de inhoud

Nieuws

Donderdag 22 juni staat in het teken van het raadsdebat over een aantal belangrijke financieel inhoudelijke documenten. De belangrijkste is de Perspectiefnota 2024-2027. De raadsleden nemen ruim de tijd om hierover goed met elkaar in debat te gaan.… Lees verder

Doe mee aan het onderzoek logistieke laadinfra op bedrijventerreinen en krijg inzicht in de benodigde laadinfrastructuur voor logistieke voertuigen op uw bedrijventerrein in de toekomst. Gemeenten en provincies in Gelderland en Overijssel gaan… Lees verder

Op woensdag 14 juni voert Gebr. Van Kessel wegwerkzaamheden uit. Op verschillende wegen brengen zij nieuwe slijtlagen aan. Dat is een laag op de bestaande asfaltverharding, waarmee de levensduur wordt verlengd.  Het gaat om de Elzenbosweg,… Lees verder

Cultuur op school is belangrijk

donderdag 8 juni 2023

Het huidige cultuurconvenant loopt op 31 juli af. Door de goede ervaringen volgens de scholen in voorgaande jaren, is in de afgelopen maanden toegewerkt om nieuwe afspraken te maken over cultuureducatie op scholen voor de aankomende vier jaar. De… Lees verder

5 Pijlers tegen eenzaamheid

donderdag 8 juni 2023

Op 7 juni heeft wethouder Ingrid Timmer samen met Martine Jurriens, directeur van Stichting Welzijn Brummen, de vijf pijlers tegen eenzaamheid getekend. De gemeente Brummen is aangesloten bij het Nationale actieprogramma ‘Een tegen Eenzaamheid’.… Lees verder

Natte voeten, dorre velden, hete huizen en waterpret!  Het klimaat verandert. De zomers worden heter en droger, terwijl de winters natter worden. Dit heeft ook gevolgen voor de gemeente Brummen. Wij hebben daarom besloten om een plan te ontwikkelen… Lees verder

Zaterdag 3 juni was de jaarlijkse lokale viering van Veteranendag. Veteranen, variërend in leeftijd van 25 tot bijna 95 jaar, kwamen naar het gemeentehuis.   Het was een mooie bijeenkomst. Iedereen vond het fijn om elkaar te zien en te spreken. Er… Lees verder

Ook in het dorp Eerbeek is er een duidelijke behoefte aan nieuwe woningen. Maar waar bouwen we deze woningen met het oog op een goed woon- en leefklimaat? Een aantal locaties in het centrum van Eerbeek worden namelijk vaak genoemd. Maar zijn dat wel… Lees verder

Een vluchtplan kan uw leven redden

donderdag 1 juni 2023

Bij brand heeft u 3 minuten om uw huis veilig te verlaten. Het is dus van levensbelang dat u weet hoe u snel en veilig uw huis uit kunt komen. Heeft u al nagedacht over hoe uw vluchtplan eruitziet? Bij het maken van een vluchtplan bekijkt u… Lees verder

De gemeente staat er financieel beter voor dan enkele jaren geleden. Dat beeld wordt ook versterkt door het positieve resultaat van de jaarstukken van vorig jaar. De eindafrekening over het boekjaar 2022 vertoont een positief saldo. “Maar,”… Lees verder