Ga naar de inhoud

Nieuws

Aanmelden voor avond over Burgersterrein

zaterdag 30 september 2023

Na een goed bezochte avond over het Burgersterrein op 4 september, is het binnenkort tijd voor een vervolgavond. Deze vindt plaats op maandagavond 9 oktober. Er worden dan drie varianten gepresenteerd van het vernieuwde ontwerp voor het… Lees verder

In de komende weken wordt het voormalige Verian-gebouw aan het Graaf van Limburg Stirumplein in Brummen klaargemaakt voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïense ontheemden. Met name een groep Oekraïners die inmiddels al 1,5 jaar worden opgevangen… Lees verder

Uit de vanmiddag gepresenteerde concept-programmabegroting blijkt dat het college de in 2022 ingezette koers wil doorzetten. “Het college wil verder met het versterken van de bestuurskracht en de intergemeentelijke samenwerking. Maar we investeren… Lees verder

Circulus heeft, in samenwerking met de gemeente, met veel enthousiasme een uitdeelactie georganiseerd waarbij handige aanrechtbakjes werden verspreid. Tijdens de marktdagen op 12 en 19 september in Brummen en Eerbeek waren er zeer positieve reacties… Lees verder

Door veranderde omstandigheden wordt het steeds moeilijker om nieuwe woningen te bouwen. Daarom heeft demissionair minister De Jonge de 'Startbouwimpuls' in het leven geroepen. Het Rijk heeft voor de Startbouwimpuls minimaal 250 miljoen euro (dat is… Lees verder

Staat jouw fiets goed geparkeerd?

woensdag 27 september 2023

Gemeente Brummen doet mee aan de maand van Posifiets. Een initiatief vanuit de NS om het parkeren van fietsen in goede banen te leiden. Zo worden fietsers in het zonnetje gezet en tegelijkertijd gevraagd om fietsen juist te stallen en de rekken niet… Lees verder

In december 2022 heeft de gemeenteraad van Brummen een water- en rioleringsprogramma aangenomen met daarin maatregelen voor klimaatadaptatie. Daarnaast is een Programma Groen ontwikkeld, dat in oktober aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. Beide… Lees verder

Hoe om te gaan met uw tuinafval

dinsdag 26 september 2023

In toenemende mate wordt tuinafval gedumpt in de openbare ruimte, wat ernstige gevolgen heeft voor de beplanting en leidt tot ongewenste wildgroei. Dit resulteert niet alleen in een slordig straatbeeld, maar vormt ook een ideale broedplaats voor… Lees verder

Weer actuele versie LTA online

zondag 24 september 2023

De gemeenteraad van Brummen stelt onder andere kaders vast en controleert het dagelijks bestuur, het college van burgemeester en wethouders. Om dit op een goede en gestructureerde manier te kunnen doen is het belangrijk dat college en gemeenteraad… Lees verder

Drie fora op donderdagavond 5 oktober

vrijdag 22 september 2023

De vaste maandelijkse vergadering waarin de gemeenteraad besluiten neemt, is in de maand oktober op donderdag 12 oktober. De forumvergaderingen ter voorbereiding hierop zijn een week eerder, namelijk op 5 oktober. Er vinden die avond 3 fora plaats,… Lees verder