Ga naar de inhoud

Nieuws

Komende maandag 25 september starten er werkzaamheden aan een aantal wegen rondom de Primulastraat in Brummen. Bekijk hier de plattegrond. In opdracht van Liander vervangt de Firma A. Hak een aantal gasleidingen. Op diverse plekken worden eerst… Lees verder

Raad stelt Visie Sport en Bewegen vast

vrijdag 22 september 2023

Afgelopen donderdagavond werden de 11 inhoudelijke voorstellen met opvallend veel eensgezindheid besloten. Een volledig overzicht met besluitenlijst en het videoverslag van de vergadering is te vinden op de pagina van de gemeenteraad op brummen.nl.  … Lees verder

Heb jij jouw woning verduurzaamd met dakisolatie, een warmtepomp, HR++ glas of een andere duurzame maatregel? Met jouw ervaringen kun jij andere huiseigenaren op weg helpen. Stel jouw huis open voor de buurt tijdens Nationale Duurzame Huizen Route op… Lees verder

Samen met een groot aantal gemeenten en provincies in Oost-Nederland doet de gemeente Brummen mee aan een uitgebreid onderzoek naar koopgedrag van mensen. De gemeenten en provincies zetten zich immers samen met winkeliers in voor aantrekkelijke… Lees verder

Verbeter de zorg door mee te doen aan onderzoek. Vanaf eind augustus is de gemeente gestart met de jaarlijkse Cliëntervaringonderzoeken (afgekort: CEO) Jeugd en Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). De gemeente hoopt dat iedereen die een… Lees verder

Afval scheiden in Brummen kan en moet beter

donderdag 21 september 2023

De inspanningen van de gemeente Brummen om afvalproductie te verminderen en herbruikbaar afval te scheiden hebben resultaat laten zien, maar blijven achter op het beoogde doel van 80 kilogram restafval per inwoner tegen 2025. De gemeente Brummen wil… Lees verder

Een leefbaar dorp is voor het gemeentebestuur een belangrijk uitgangspunt als het gaat om Eerbeek. “Wat ben ik blij dat er zoveel animo was, eerder deze maand, voor de participatieavonden over het Burgersterrein en de Spoorzone,” laat… Lees verder

Hoe kan de gemeente Brummen het meedenken en meedoen van inwoners bij plannen van de gemeente verbeteren? Het antwoord op die vraag kunnen alleen inwoners uit de gemeente Brummen geven. Het gemeentebestuur wil inwoners graag betrekken bij het maken… Lees verder

Woonopgave, wonen met zorg, duurzaam bouwen, ruimtelijke kwaliteit en keuzes maken over de inrichting van ruimten op basis van water en bodem. Allemaal termen en onderwerpen die vandaag langs kwamen in de gesprekken tijdens de bestuursdag van de… Lees verder

De week van lezen en schrijven

donderdag 14 september 2023

Vrijdag 8 september is de week van lezen & schrijven gestart. In deze week wordt extra aandacht gevraagd voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Afgelopen dinsdag 12 september heeft Wethouder Ingrid Timmer de bieb in Eerbeek bezocht.… Lees verder