Ga naar de inhoud

Trouwen, geregistreerd partnerschap en scheiden

Wilt u trouwen of u als partners laten registeren? Bel dan eerst naar de gemeente via ons telefoonnummer 0575-568 233 om een datum te reserveren. Dat kan elke werkdag tot 12.00 uur. Tijdens dit telefoongesprek krijgt u de belangrijkste informatie. U kunt maximaal 1 jaar van tevoren uw trouw/partnerschapsdatum reserveren.

Melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap

Vervolgens maakt u een melding van uw voorgenomen huwelijk (voorheen ondertrouw) of een melding van uw voorgenomen partnerschapsregistratie. Dat regelt u in de gemeente waar het huwelijk wordt gesloten of waar het partnerschap wordt geregistreerd. Vul daarvoor het formulier Melding voorgenomen huwelijk of het formulier Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap in.

Bezit u een nationaliteit van een land dat niet tot de Europese Unie behoort? Vul dan het formulier Melding voorgenomen huwelijk verblijfsrecht in of het formulier Melding voorgenomen geregistreerd partnerschap verblijfsrecht.

Nodig

Het volgende stuurt u mee bij uw melding van een voorgenomen huwelijk of voorgenomen partnerschapsregistratie:

 • Van beiden een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
 • Van de getuigen een kopie van een geldig legitimatiebewijs.

Overige informatie

Soms is extra informatie nodig. Bijvoorbeeld als u in het buitenland bent geboren, daar bent gescheiden of vanuit het buitenland naar Nederland verhuist. Neem in zo’n geval eerst telefonisch contact met ons op.

Wanneer wij uw melding van een voorgenomen huwelijk of voorgenomen partnerschapsregistratie hebben ontvangen, dan sturen wij uw gegevensstaat door naar de trouwambtenaar. Hij/zij neemt dan contact met u op om de ceremonie voor te bereiden.

U kunt nu al kiezen welke achternaam u wilt dragen na de plechtigheid. Dit geldt voor beiden. U kunt op de pagina Naamgebruik en naamwijziging alvast het digitale formulier invullen.

Kosten

Onderstaande tarieven gelden voor de gemeentelijke trouwlocaties.

 • Op werkdagen tussen 08.30 - 17.00 uur: € 415,80
 • Op zaterdagen tussen 10.00 - 18.00 uur: € 667,30.
 • Op zondagen tussen 10.00 - 18.00 uur: € 913,50. 
 • Op overige tijdstippen en algemeen erkende feestdagen: het geldende tarief vermeerderd met € 468,40.
 • Kosteloos trouwen (huwelijk of partnerschap zonder ceremonie) kan op dinsdagmorgen om 09.00 uur en om 09.30 uur, uitsluitend in het gemeentehuis 
 • Kosten trouwboekje: € 33,40.
 • Benoemen van een reeds beëdigde buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand € 146,00.
 • Uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand kosten in Nederland: € 16,60.

Naast bovengenoemde gemeentelijke kosten kunnen alle trouwlocaties zaalhuur in rekening brengen. Kijk op de website van de betreffende locaties voor meer informatie hierover. Als u in het gemeentehuis trouwt, betaalt u geen zaalhuur.
  
Wilt u op een andere locatie trouwen dan het gemeentehuis of een van de vaste locaties? Dan komen er nog kosten bij voor de aanwijzing van die locatie. De kosten daarvoor bedragen € 190,20.

Huwelijk of partnerschapsregistratie zonder ceremonie

Trouwen of partnerschap registreren zonder ceremonie kan op dinsdagochtend om 9.00 uur en om 9.30 uur. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Wilt u een trouwboekje of partnerschapsboekje? Dan betaalt u € 33,40.

De voltrekking vindt plaats in vergaderruimte 'Oeken' in het oude gedeelte van het gemeentehuis. De voltrekking beperkt zich tot het geven van het ja-woord en het ondertekenen van de akte. Overige voorwaarden zijn:

 • Tenminste één van de partners woont in Brummen
 • Naast het (bruids)paar zijn alleen de wettelijke getuigen aanwezig bij de voltrekking 
 • Er wordt geen muziek (af)gespeeld
 • Geen keuze mogelijk voor een trouwambtenaar
 • Voltrekking duurt vijf tot tien minuten

Vaste trouwlocaties

Eenmalige trouwlocaties

Het is ook mogelijk om op een andere locatie in de gemeente Brummen een huwelijk of een partnerschapsregistratie te voltrekken, bijvoorbeeld in een café of een ander openbaar gebouw. De gemeente wijst die locatie dan eenmalig aan als trouwlocatie. 

Dit zijn de voorwaarden waar de locatie aan moet voldoen:   

 • niet in strijd met regels van openbare orde en goede zeden
 • vrij toegankelijk; de voltrekking is openbaar
 • goed toegankelijk voor alle publiek (dus ook voor minder-validen)
 • aanwezigheid omkleedruimte voor de trouwambtenaar
 • ruimte moet beschikbaar zijn vanaf een uur vóór tot een uur na de voltrekking 
 • aanwezigheid van:
  o    goede spreekplaats
  o    goede verlichting
  o    goede akoestiek of voorzien van een geluidsinstallatie met microfoon
  o    voldoende plaats voor het publiek
  o    een tafel waaraan de handtekeningen gezet kunnen worden

Daarnaast is het mogelijk dat het huwelijk in de openlucht voltrokken wordt. Voorwaarde is dat er aan de openlucht trouwlocatie altijd een gebouw gekoppeld is, waar de voltrekking bij slecht weer kan plaats vinden.

Bruidsparen die op een eigen locatie willen trouwen, moeten dit tenminste twee maanden vóór de voltrekking van hun huwelijk/partnerschap aanvragen via dit formulier (pdf, 40 kB). Afspraken over het gebruik van de eenmalige locatie worden in een overeenkomst (pdf, 200 kB) vastgelegd. U stuurt de door u en de locatiebeheerder ingevulde overeenkomst mee met uw aanvraag. 

Er zijn extra kosten aan de aanwijzing verbonden van € 190,20. De gemeente controleert dan onder andere of de locatie openbaar toegankelijk is en of de (brand)veiligheid in orde is. 

Trouwambtenaren

Jullie huwelijk wordt voltrokken door een trouwambtenaar. Zij zijn speciaal in deze functie benoemd. In Brummen zijn 6 trouwambtenaren: 

Al onze trouwambtenaren verzorgen de ceremonie op een persoonlijke manier, afgestemd op jullie wensen. Jullie kunnen jullie voorkeur kenbaar maken voor een bepaalde trouwambtenaar. Maar de gemeente kan niet garanderen, dat deze trouwambtenaar ook daadwerkelijk jullie huwelijk sluit. We proberen wel zoveel mogelijk rekening te houden met jullie verzoek.

De trouwambtenaar neemt contact met jullie op om een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek doorlopen jullie samen de praktische dingen van jullie trouwceremonie zoals het weggeven van de bruid, het al dan niet wisselen van ringen en het draaien van muziek. Ook kunnen jullie eventuele wensen kenbaar maken voor de inhoud van de toespraak.

Wil je graag dat een familielid of bekende jullie toespreekt tijdens de ceremonie? Overleg dan met de trouwambtenaar wat de mogelijkheden zijn.

Eenmalige trouwambtenaar

Hebben jullie een bekende in je familie- of kennissenkring, die trouwambtenaar is bij een andere gemeente? Hij of zij kan jullie huwelijk ook in Brummen voltrekken. Hiervoor moet hij/zij wel eenmalig aangewezen worden door de gemeente Brummen als buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand. Voor deze aanwijzing brengen wij extra kosten van € 152,10 in rekening.
Een verzoek om eenmalige aanwijzing van een trouwambtenaar (pdf, 40 kB)  moet je uiterlijk 2 maanden vóór de huwelijks/partnerschapsdatum indienen.

Let op: een eenmalige trouwambtenaar krijgt geen vergoeding van de gemeente Brummen. Een eventuele vergoeding aan de eenmalige trouwambtenaar is voor rekening van het bruidspaar.

Omzetten partnerschap in huwelijk

Het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk kan in iedere gemeente in Nederland. Als u dit bij de gemeente Brummen doet is dit kosteloos. Hierbij kunnen geen getuigen aanwezig zijn. Aan het omzetten van een partnerschap in een huwelijk met een ceremonie zijn kosten verbonden. Het is ook mogelijk om de ceremonie op zaterdag en op een andere trouwlocatie te laten plaatsvinden. Informeer naar de mogelijkheden.

Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk (zowel zonder als met ceremonie) neemt u contact met ons op. Neem tijdens uw afspraak van beide personen een legitimatiebewijs mee.

Huwelijksvermogensregels per 1 januari 2018

Op 1 januari 2018 zijn als gevolg van een wijziging in het Burgerlijk Wetboek nieuwe huwelijksvermogensregels ingegaan. Deze regels gelden ook voor het Geregistreerd partnerschap. Belangrijkste wijziging is dat de algehele gemeenschap van goederen is komen te vervallen. Hiervoor is een beperkte gemeenschap van goederen in de plaats gekomen. Partners die vóór de datum van hun huwelijk geen huwelijkse voorwaarden vastleggen bij een notaris, trouwen automatisch in de beperkte gemeenschap van goederen.

In de beperkte gemeenschap van goederen valt kort gezegd alleen het vermogen (bezittingen en schulden) dat de echtgenoten vanaf de huwelijksdatum opbouwen en het vermogen dat de echtgenoten voorafgaand aan het huwelijk al samen hadden.
Wilt u tóch in algehele gemeenschap van goederen trouwen, of wilt u geen gemeenschap van goederen (ook geen beperkte), dan moet u vóór de huwelijksdatum huwelijkse voorwaarden vastleggen bij een notaris.

Wilt u meer weten over de gewijzigde regels en wat dit voor uw situatie betekent, kijk dan op  www.nieuwehuwelijksregels.nl.  
Wilt u meer inzicht krijgen in wat voor u de beste keuze is, doe dan de test op www.trouwenengeldtest.nl
U kunt natuurlijk ook contact opnemen met een notaris bij u in de buurt.

Scheiden

Een scheiding regelt u via de rechtbank. Zo veel mogelijk zelf online regelen via Rechtwijzer.nl, dat scheelt in de kosten. 

Echtscheiding inschrijven

Heeft de rechter ingestemd met uw echtscheiding? Dan geeft de rechtbank een beschikking af. De beschikking moet worden ingeschreven bij de gemeente. 

In Nederland gescheiden

Bent u in Nederland gescheiden? Dan stuurt uw advocaat de echtscheidingsbeschikking naar de gemeente waar u getrouwd bent. De gemeente registreert daarna uw scheiding in de burgerlijke stand. Daarna wordt het ook geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP). 
Woont u in een andere gemeente dan waar u bent getrouwd? De gemeente geeft dit door aan uw woongemeente.

In het buitenland gescheiden

Bent u in het buitenland gescheiden en woont u in Nederland? Dan moet u uw buitenlandse echtscheiding laten registreren in de basisregistratie personen (BRP). Dit doet u bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

Beëindigen geregistreerd partnerschap

Als u samen met uw partner minderjarige kinderen hebt, dan regelt u de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap via de rechtbank. U heeft daarbij een advocaat nodig.

Heeft u geen minderjarige kinderen, en beëindigt u het partnerschap in goed onderling overleg? Dan kunt u de beëindiging via een advocaat of notaris regelen. 

Inschrijven beëindiging partnerschap 

Via de rechtbank

Heeft de rechter ingestemd met de ontbinding van uw geregistreerd partnerschap? Dan geeft de rechtbank een beschikking af. De beschikking moet binnen 6 maanden worden ingeschreven bij de gemeente. Uw advocaat stuurt de beschikking naar de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap werd gesloten. De gemeente registreert de ontbinding van uw partnerschap in de burgerlijke stand. Daarna wordt het ook geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) in uw woongemeente.

Via advocaat of notaris

Meestal stuurt uw advocaat of notaris de beëindigingsovereenkomst naar de gemeente waar uw geregistreerd partnerschap werd gesloten. Maar u kunt het ook zelf doen. Dit moet binnen 3 maanden gebeuren. De gemeente registreert de beëindiging van uw partnerschap in de burgerlijke stand. Daarna wordt het ook geregistreerd in de Basisregistratie Personen (BRP) in uw woongemeente.