Ga naar de inhoud

Omgevingsvisie

Gemeente Brummen werkt aan een omgevingsvisie. Dat is een visie over de fysieke leefomgeving en gaat over de lange termijn. We beschrijven wat belangrijk is volgens inwoners en ondernemers uit gemeente Brummen in de omgeving waarin inwoners wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Daarin gaan we uit van de kernkwaliteiten en identiteit van onze gemeente. De woorden groen, ruimte en rust zijn hierbij belangrijk.

De omgevingsvisie geeft richting aan keuzes om deze kernkwaliteiten ook in de toekomst te behouden. De visie beschrijft een samenhang en is dus integraal. Alle ontwikkelingen vragen vanaf nu en in de toekomst ruimte. Ruimte is beperkt. Daarom denken we goed na over hoe we de ruimte kunnen inrichten. Zodat we het juiste doen voor de volgende thema’s: wonen, milieu, natuur, landschap, verkeer, energie, recreatie, leefbaarheid, sociale samenhang, gezondheid, economie en erfgoed.   

De omgevingsvisie is onze basis en richting voor de fysieke leefomgeving. Hiermee geven we antwoord op de vraag: wat voor gemeente willen en kunnen we in de toekomst zijn? 

Hoe gaan we aan de slag?

De gemeente Brummen heeft in fase 1 van dit proces al het bestaande beleid bij elkaar gebracht. In fase 2 werken we aan het aanscherpen van ambities en doelen voor Brummen in de toekomst. We werken dit gebiedsgericht uit. In fase 3 leggen we de visie voor aan inwoners en daarna ter besluitvorming aan de gemeenteraad. De nieuwe omgevingsvisie omschrijft het verhaal van gemeente Brummen die klaar is voor de toekomst. 

Tijdens het traject halen we perspectieven en toekomstbeelden op bij inwoners en ondernemers uit gemeente Brummen. Op deze webpagina kunt u alle informatie hierover terugvinden. 

Denkt u ook mee? 

We vinden het belangrijk om ook ideeën en kennis op te halen bij inwoners en ondernemers. Daarom organiseren we in 2024 verschillende participatiemogelijkheden, dat zijn manieren om als inwoner uw mening te geven over de omgevingsvisie. Binnenkort plaatsen wij hieronder een lijst met participatiemogelijkheden. Deze lijst krijgt regelmatig een update.
 

Uitnodiging: doe mee met het O-LAB

In 2024 richten we een burgerklankbordgroep op met inwoners van gemeente Brummen: het O-LAB. Het O-LAB staat voor het Omgevingsvisie-Lab. In deze groep gaan we het hebben over de toekomst van de omgeving van onze gemeente. We nodigen u van harte uit om mee te doen.

Het O-LAB is een groep met diverse inwoners uit gemeente Brummen. De diversiteit bestaat onder andere uit verschillende woonplaatsen, leeftijden en achtergronden. We bespreken onderwerpen die te maken hebben met de omgevingsvisie. En wat we belangrijk vinden in onze omgeving. 

Wat houdt het O-LAB in?

  • Actieve rol in visievorming: u krijgt de bijzondere kans om mee te denken en mee te praten over het beleid voor onze gemeente.
  • Onderzoek en diversiteit: O-LAB streeft naar een diverse groep van een beperkt aantal inwoners, elk met unieke perspectieven en ervaringen, om een brede vertegenwoordiging van onze gemeenschap te waarborgen.
  • Twee bijeenkomsten: deze vinden plaats op dinsdag 16 april 2024 en donderdag 20 juni 2024 in de avond en zijn volledig verzorgd.
  • Voorbereidend werk: om mee te doen aan O-LAB vragen we u de toegestuurde documenten te lezen. Dit zorgt ervoor dat we tijdens de bijeenkomsten goed kunnen samenwerken.   

Hoe kunt u meedoen aan O-LAB?

U kunt zich online opgeven voor het O-LAB. Het aanmeldformulier stelt een aantal vragen zodat wij een zo’n divers mogelijke groep kunnen samenstellen. Aanmelden kan tot 20 maart 2024 door dit formulier in te vullen. Geef u op! Uw mening is van grote waarde.

Wanneer hoort u of u uitgekozen bent?  

Uit alle aanmeldingen zullen wij een gemengde groep samenstellen, die zo goed mogelijk de bevolking van gemeente Brummen vertegenwoordigd. Het kan dus zijn dat u wel graag mee wil praten over de omgevingsvisie, maar niet uitgenodigd wordt voor het O-LAB. Eind maart 2024 hoort u van ons of u geselecteerd bent.   

Animatie omgevingsvisie en omgevingsplan

In deze animatie krijgt u uitleg over omgevingsvisie en omgevingsplan. Het omgevingsplan maakt overheden, inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.