Ga naar de inhoud

Gemeenteraad

Iedere vier jaar, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen, kiest u de raadsleden voor de gemeenteraad. De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan in een gemeente. De raad bepaalt in grote lijnen wat er gebeurt in onze gemeente en waar het geld naartoe gaat. De raad neemt besluiten over onder andere ruimtelijke ordening, sociaal domein, onderwijs, veiligheid, welzijn, milieu, cultuur en sport. Ook controleert de raad of het college zijn taken goed uitvoert.

Vergaderingen

De gemeenteraad van Brummen vergadert volgens het zogenaamde BOB-model dat staat voor Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Beeldvorming vindt plaats tijdens de maandelijkse forumvergaderingen. In een forum bereiden raadsleden zich voor op de besluitvormende raadsvergadering later in de maand. Tijdens een forumvergadering kunt u inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, maar ook is er spreekrecht voor inwoners over onderwerpen die niet op de agenda staan. Lees meer op de pagina Inspreken en mijn privacy  Oordeelsvorming en besluitvorming vinden plaats tijdens de besluitvormende raadsvergaderingen die maandelijks plaatsvinden. Bij de raadsvergadering is er geen mogelijkheid om in te spreken. Forum- en raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis te Brummen. Raadsvergadering worden ook uitgezonden via het televisiekanaal van de lokale omroep.

Als u klikt op de groene knop hieronder, vindt u een overzicht van de vergaderingen van de raad, dus zowel de forumvergaderingen als de besluitvormende raadsvergaderingen.

Organisatie van de raad

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van onze gemeente. De raad bepaalt in grote lijnen wat er gebeurt en waar het geld naartoe gaat. De raad neemt besluiten over bijvoorbeeld onderwijs, veiligheid, welzijn, milieu, toerisme en subsidies voor cultuur of sport. Ook controleert de raad of het college zijn taken goed uitvoert.

De raad bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, de fracties. De griffie ondersteunt en adviseert de gemeenteraad. De rekenkamercommissie heeft een controlerende taak.

Gast van de raad

Ga naar pagina Gast van de raad.

Fracties

De gemeenteraad van Brummen telt 19 leden. Zij vertegenwoordigen allemaal een politieke partij of groepering. Dit noemen we de fracties. Bekijk het overzicht van de fracties.

Vragen of opmerkingen? Bel de griffie

De raadsgriffier ondersteunt de gemeenteraad.

Manon Knook is de raadsgriffier. Marisan Noordermeer is raadsadviseur en de eerste plaatsvervangend griffier. Henriette Reisinger is de griffiemedewerkster. De griffie is bereikbaar via griffie@brummen.nl. Of bel (0575) 568 596.

 

Beleidsstukken

Lange Termijn Agenda (LTA)

De Lange Termijn Agenda (LTA) (pdf, 254 kb) geeft per maand inzicht in de onderwerpen waarover de raad een besluit moet nemen. De laatste versie dateert van 22 mei 2024.

Burgerinitiatief

De gemeenteraad hoort graag uw idee├źn!

Heeft u een goed idee voor onze gemeente? Een idee waar we leven in Brummen beter mee maken? Of loopt u tegen een probleem aan waar de raad u mee kan helpen? Dan kunt u bij de raad een burgerinitiatief indienen.

Wilt u een burgerinitiatief indienen?

Lees dan eerst de spelregels. Zo moet u minimaal 30 handtekeningen hebben van inwoners die het initiatief steunen. Het indienen kost u niets en er geldt geen minimumleeftijd. Natuurlijk kunt u bij het indienen van een burgerinitiatief ook steun vragen aan bijvoorbeeld wijkraden of Stichting Welzijn Brummen.

Heeft u nog een vraag?

Of wilt u eerst meer informatie? Neem dan contact op met de griffie op telefoonnummer 0575-568 597 of via griffie@brummen.nl.

Rekenkamer Brummen

Inspreken en mijn privacy

Om gebruik te maken van uw spreekrecht hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Lees meer...