Ga naar de inhoud

Gast van de raad

Wist u dat de raadsvergaderingen openbaar zijn? U bent dus altijd welkom om te komen kijken. Maar de raadsleden ontvangen u ook graag als speciale gast!

De gemeenteraad bepaalt in grote lijnen wat er gebeurt in de gemeente Brummen. En waar het geld naartoe gaat. Elke maand nemen de raadsleden besluiten die belangrijk zijn voor inwoners. Bijvoorbeeld over onderwijs, veiligheid, bouwen, wonen en sport.

Iedereen is welkom als gast van de raad

Benieuwd hoe dat gaat? We reserveren graag een plekje voor u als gast van de raad. Voor de vergadering vertellen een paar raadsleden u dan hoe de gemeenteraad werkt. En na afloop kunt u bij een drankje gezellig napraten. Natuurlijk mag u iemand meenemen. Want wie u ook bent, wat u ook doet, jong of oud: iedereen is welkom bij de raadsvergaderingen.

Wilt u weleens een raadsvergadering bijwonen? Regelmatig nodigen we een aantal inwoners uit als speciale gast. Maar u hoeft echt niet te wachten op zo’n uitnodiging. Zelf aanmelden kan ook. Dat doet u met een mailtje naar griffie@brummen.nl. Of bel 0575-568 233 en vraag naar de griffie.