Ga naar de inhoud

Omgevingsplan Kleine Kernen

Het college heeft een plan van aanpak vastgesteld voor het opstellen van een omgevingsplan voor de Kleine Kernen. De omgevingswet is op 1 januari 2024 ingegaan. Gemeente Brummen beschikt sinds 1 januari 2024 van rechtswege over een tijdelijk omgevingsplan.

Dit tijdelijke omgevingsplan moet de gemeente actualiseren. De raad heeft er voor gekozen om deze actualisatie gebiedsgericht te doen. Dit plan van aanpak richt zich op het opstarten van een actualisatiecyclus voor het deelgebied Kleine Kernen. Het doel is om eind 2025 een actueel omgevingsplan voor de Kleine Kernen te hebben. Waarbij sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. 

Inwoners informeren

Het omgevingsplan ‘Kleine Kernen’ heeft betrekking op de kernen Leuvenheim, Empe, Oeken en Hall. De buurtschappen vallen onder het omgevingsplan Buitengebied. Via onze website zullen wij in de toekomst de inwoners van de gemeente Brummen informeren over de omgevingswet. Dit jaar vragen wij aan de bewoners van de Kleine Kernen om te participeren over de inventarisatie. Ook bij de verdere uitwerking blijven bewoners natuurlijk betrokken.

Animatie omgevingsvisie en omgevingsplan

In deze animatie krijgt u uitleg over het omgevingsvisie en omgevingsplan. Het omgevingsplan maakt overheden inwoners en initiatiefnemers duidelijk welke ontwikkelingen en initiatieven mogelijk zijn binnen een gebied.