Ga naar de inhoud

Bekendmakingen

De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. Ook nieuwe en aangepaste verordeningen vallen onder deze besluiten. Al deze besluiten moeten we officieel bekendmaken. Dit doen we digitaal. Wij publiceren deze op Officielebekendmakingen.nl.

E-mailservice Berichten over uw buurt

Wilt u  geen berichten van de gemeente missen? Dan kun u zich abonneren op de (gratis) e-mailservice Berichten over uw buurt. U ontvangt dan per e-mail informatie over besluiten. U kunt zelf instellen welke berichten u wilt ontvangen. Alle informatie van gemeente, provincie en waterschap komt via ‘berichten over uw buurt’ op één plek samen. Zo blijft u snel en eenvoudig op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt of wijk. 
Wilt u liever geen e-mailservice? Met de zoekfunctie kunt u op overheid.nl/berichten-over-uw-buurt zelf de laatste publicaties bekijken.

Service gemeente Brummen

Als service plaatsen we in GemeenteThuis elke week een verkorte weergave van de bekendmakingen. Verder vindt u hieronder de bekendmakingen van de afgelopen 8 weken. Dit is puur informatief. U kunt hieraan geen rechten ontlenen. De juridisch bindende bekendmakingen staan op Officielebekendmakingen.nl.

Lees meer over bezwaar maken

Migratie en integratie | Organisatie en beleid