Ga naar de inhoud

Donderdagavond: inloopbijeenkomst Elzenbos

dinsdag 9 juli 2024

Komende donderdag is de inloopavond over fase III van het woningbouwplan Elzenbosin Brummen. Belangstellenden zijn van harte welkom om tussen 19 en 21 uur binnen te lopen bij basisschool De Ontdekking aan de Meengatstraat. Zij kunnen de meest actuele plannen bekijken, vragen stellen en eventueel concrete suggesties aandragen. 

In het afgelopen jaar is er veel werk verzet om te komen van een eerste proefverkaveling tot een opzet voor een voorlopig stedenbouwkundig plan. Veel inwoners hebben in 2023 hun mening gegeven over de toen gepresenteerde plannen. In gesprek met buurtbewoners, vertegenwoordiger van Het Stroomdal en een werkgroep vanuit voedselbos Nieuwe Erven is er een aangepast plan gemaakt. Deze is door het college in april 2024 voorgelegd aan de raad. Unaniem was de raad van mening dat deze plannen een goede basis vormen om het vervolggesprek aan te gaan met buurtbewoners en andere betrokkenen. Belangrijke stap hierbij is de inloop- en informatieavond op donderdagavond 11 juli. 

Op naar een definitief plan

Op de speciale webpagina www.brummen.nl/elzenbos is al de nodige informatie over de plannen te vinden. Tijdens de bijeenkomst op donderdag 11 juli worden de belangrijkste schetsen en plattegronden gepresenteerd. Dit om iedereen goed te informeren over de basis die er nu ligt, het voorlopig ontwerp van het stedenbouwkundig plan. Ook is er ruimte om idee├źn, wensen en knelpunten aan te geven. De inbreng moet uiteindelijk leiden tot een definitief stedenbouwkundig plan en uiteindelijk tot een bestemmingsplanwijziging. Dit overigens op basis van de nieuwe spelregels van de Omgevingswet. Als alles volgens planning verloopt zouden de eerste huizen in dit plangebied in 2027 gebouwd kunnen worden. 

Vragen

Iedereen is van harte welkom om op 11 juli in basisschool De Ontdekking de plannen te bekijken en hierover in gesprek te gaan met onze  vertegenwoordigers. Vooraf aanmelden is niet nodig. Direct aanwonenden worden via een brief uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Eventuele vragen over deze inloopbijeenkomst kunt u mailen naar bijeenkomsten@brummen.nl

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/donderdagavond-inloopbijeenkomst-elzenbos