Ga naar de inhoud

Prettig wonen en werken in gemeente Brummen

maandag 26 februari 2024

Gemeente Brummen werkt aan een omgevingsvisie. Dat is een beleid over de fysieke leefomgeving en gaat over de lange termijn. We beschrijven wat belangrijk is volgens onder andere inwoners en ondernemers uit gemeente Brummen in de omgeving waarin inwoners wonen, werken en hun vrije tijd doorbrengen. Daarin gaan we uit van de kernkwaliteiten en identiteit van onze gemeente. U kunt meedenken over de omgevingsvisie door middel van een vragenlijst.

Wat voor gemeente moet Brummen in de toekomst zijn?

Vanaf 26 februari krijgen alle inwoners vanaf 16 jaar van de gemeente Brummen de kans om dat te vertellen. U dus ook. Er is een vragenlijst beschikbaar via het inwonerspanel Brummen Spreekt. Of u nu lid bent van het panel of niet, uw mening is belangrijk. Wij hopen op uw waardevolle input om de omgevingsvisie verder vorm te geven. 

Wat doen we met de resultaten?

De omgevingsvisie is onze basis en richting voor de fysieke leefomgeving. We willen met uw mening het juiste doen voor de volgende thema’s: wonen, groen, milieu, natuur, landschap, klimaat en duurzaamheid, verkeer, energie, recreatie en toerisme, leefbaarheid, sociale samenhang, gezondheid, economie en erfgoed. Uw mening is dus van groot belang om invulling te geven aan de omgevingsvisie. Uiteindelijk leggen we de visie aan u voor en daarna ter besluitvorming aan de gemeenteraad.   

Wilt u nog meer meedenken?

We vinden het belangrijk om ideeën en kennis op te halen bij inwoners en ondernemers. Daarom richten we naast deze vragenlijst ook een burgerklankbordgroep op: het O-LAB. In deze groep gaan we het hebben over de toekomst van de omgeving van onze gemeente. We nodigen u van harte uit om mee te doen. Aanmelden kan via www.brummen.nl/omgevingsvisie.

Lid worden van het panel?

Het inwonerspanel Brummen Spreekt bestaat sinds eind 2014 en telt meer dan 1200 panelleden. Iedere inwoner van de gemeente Brummen vanaf 16 jaar kan zich aanmelden. Ongeveer driemaal per jaar kunnen panelleden hun mening geven over een actueel onderwerp, u dus ook. Inschrijven voor het inwonerspanel kan via www.brummenspreekt.nl.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/prettig-wonen-en-werken-in-gemeente-brummen