Ga naar de inhoud

Raadsvergadering op donderdag 30 november

vrijdag 17 november 2023

Het belooft een interessante bijeenkomst te worden, de besluitvormende raadsvergadering op donderdag 30 november. Acht voorstellen komen aan bod. Maar voordat de raad overgaat tot debatteren en besluiten nemen, wordt allereerst Anne van Wieringen ge├»nstalleerd als eerste Kinderburgemeester van onze gemeente. Deze leerling uit groep 8 van basisschool St. Pancratius uit Brummen is op vrijdag 3 november democratisch gekozen door leerlingen van alle basisscholen. 

Raadsvergaderingen zijn openbaar en vinden plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Ook kan worden afgestemd op het televisiekanaal van lokale omroep VoorstVeluwezoom, die de raadsvergadering live uitzendt. De vergaderstukken zijn te vinden u op deze pagina van de gemeenteraad

Voorstellen 

Van de concrete raadsvoorstellen worden er twee in ieder geval besproken, voordat een besluit wordt genomen. Het gaat om het bestemmingsplan voor het perceel Stobbeweg 2 in Tonden en het voorstel om het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2024-2039 vast te stellen. Vijf voorstellen staan als hamerstuk op de agenda. Vermoedelijk wordt hierover zonder debat een besluit genomen. Het gaat om 3 bestemmingsplannen in Brummen (namelijk Leliestraat 1, Engelenburgerlaan 1 en Hazenberg ongenummerd), het eventueel indienen van een zienswijze over de bestuursagenda van de regionale GGD en het vaststellen van het normenkader en protocol 2023. 

Overigens is er nog een extra beslispunt. Namelijk een motie over regionale samenwerking waarover de gemeenteraad nog moet stemmen. Deze motie was ingediend tijdens de begrotingsvergadering op 9 november. De stemmen staakten toen (8 stemmen voor en evenveel stemmen tegen deze oproep van de raad aan het college). Dit betekent dat op 30 november deze motie opnieuw in stemming wordt gebracht. 

Raadsontmoeting vanaf 19.30 uur

Een half uur voor aanvang van de vergadering kan iedereen in de hal van het gemeentehuis in gesprek met individuele raadsleden. Wilt u een signaal of mening afgeven aan raadsleden? Of in gesprek gaan over een onderwerp dat voor u belangrijk is? Dat kan voor iedere besluitvormende raadsvergadering van 19.30 tot 20.00 uur. Bij dit informeel halfuurtje staat ontmoeting tussen inwoners en raadsleden centraal. En natuurlijk staat er koffie en thee voor u klaar. U kunt zo binnenlopen. Vooraf aanmelden is niet nodig.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/raadsvergadering-op-donderdag-30-november