Ga naar de inhoud

Start inventarisatie mussen, vleermuizen en gierzwaluwen

dinsdag 26 maart 2024

We laten in de kernen van Brummen en Eerbeek onderzoek doen om er achter te komen op welke plaatsen vleermuizen, huismussen en gierzwaluwen zitten. Op 1 april gaan we van start met deze inventarisatie. De Wet natuurbescherming beschermt deze dieren en hun nest- en verblijfplaatsen. Bij renovatie, onderhoud en herontwikkeling van gebouwen komen initiatiefnemers vaak in aanraking met deze beschermde diersoorten. Vanwege de Wet moeten gebouweigenaren dan bepaalde voorzorgsmaatregelen nemen. Ze mogen de diersoorten niet opzettelijk verstoren of doden. Ook mogen ze vaste rust- en verblijfplaatsen niet vernielen.

Om niet bij alle werkzaamheden steeds weer een uitgebreide vergunningprocedure te hoeven doorlopen, hebben we het bedrijf Econsultancy opdracht gegeven om een soortmanagementplan (SMP) op te stellen. Een SMP is essentieel om de bescherming van kwetsbare diersoorten tijdens bouw- en renovatieprojecten te waarborgen. Op basis van een SMP kan de gemeente ontheffing vragen voor de uitvoer van werkzaamheden. Worden er binnen een gebied waar het SMP van toepassing is werkzaamheden uitgevoerd, dan hoeven de werkzaamheden geen vertraging op te lopen in verband met onderzoek naar de beschermde soorten.

Inventarisatieproces

De inventarisatie is een jaarrond proces. Op 1 april wordt gestart met de inventarisatie van mussen, terwijl de laatste inventarisaties eind september plaatsvinden. Gedurende deze periode zullen ecologen te zien zijn in onze dorpen, terwijl ze hun onderzoek uitvoeren. Na de inventarisatie van mussen worden ook de verblijfplaatsen van diverse vleermuissoorten en gierzwaluwen onderzocht. Gewerkt wordt met goedgekeurde inventarisatiemethoden om er zeker van te zijn dat de inventarisatie een betrouwbare uitkomst heeft. Het vleermuizenonderzoek vindt vaak rond zonsondergang plaats, dus ook laat in de avond kunnen ecologen deze zomer in uw straat of buurt onderzoek doen.

Planning

Na de inventarisaties kan begonnen worden met het opstellen van het SMP. Naar verwachting kan het plan in 2025 vastgesteld worden en ter goedkeuring aangeboden worden aan de provincie. Dit plan is belangrijk voor het waarborgen van de bescherming van kwetsbare diersoorten en hun leefgebieden tijdens toekomstige bouw- en renovatieprojecten.
 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/start-inventarisatie-mussen-vleermuizen-en-gierzwaluwen