Ga naar de inhoud

Verkiezingsoproep van burgemeester Van Hedel

zondag 19 november 2023

Woensdag aanstaande kunt u uw stem uitbrengen voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Burgemeester Van Hedel is namens de gemeente Brummen verantwoordelijk voor een goed verloop van de verkiezingen in onze gemeente. Maar ook vindt hij het belangrijk om inwoners op te roepen vooral gebruik te maken van het stemrecht. Hieronder leest u een persoonlijke overpeinzing die hij graag met iedereen wil delen.

Gemeente Brummen op het Wereldtoneel

Joe Biden, Volodymyr Zelensky, Mahmoed Abbas, Xi Jinping, Benjamin Netanyahu, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron. Zo maar een opsomming van enkele mensen op het actuele wereldtoneel. NAVO, Europese Unie, Verenigde Naties. Zo maar een opsomming van enkele organisaties op het actuele wereldtoneel. U hoort of leest er met regelmaat over. Soms gaat het uw en mijn pet te boven. En toch, contacten met deze mensen, inbreng in deze organisaties op het wereldtoneel, vanuit Nederland, bepalen voor een aanzienlijk deel ons welzijn, onze welvaart, onze veiligheid, onze vrede. Èn van anderen in de wereld.

Komende woensdag is het 22 november. Dan kan er weer gestemd worden op personen van diverse partijen. Voor de Tweede Kamer en daarmee ook op een nieuwe regering. Wanneer we afgaan op media, dan gaat het voor u in hoofdzaak om woningen, volksgezondheid, klimaat, arbeidsmarkt, energie, besteedbaar inkomen, economie, veiligheid en vrede. Deze onderwerpen spelen ook voor u in onze gemeente Brummen.

Alle partijen geven hun standpunten weer; let wel, het zijn géén beloften. Na de verkiezingen zullen ze op basis van hun standpunten overeenstemming over een gezamenlijk doel moeten bereiken om ons land in de komende vier jaren te gaan besturen. In Nederland kiezen we niet de Ministers en Minister-President. Deze komen voort uit de partijen zelf die een zogenaamde coalitie vormen, een samenwerkingsverband. Deze Ministers en de Minister-president vertegenwoordigen ons land en onze standpunten wél op het Europese- en wereldtoneel. Contacten met wereldleiders en internationale organisaties.

Al vaker heb ik verkondigd, of het nu ging over Gemeenteraadsverkiezingen, Provinciale Statenverkiezingen, Waterschapsverkiezingen, Europese verkiezingen of Tweede Kamerverkiezingen: élke stem telt! Slechts één stem kan bepalend zijn voor net één zetel meer. Echt, één stem kan alles bepalend zijn. Ook die éne stem uit de gemeente Brummen! Die éne stem uit de gemeente Brummen kan dus ook van invloed zijn op welke coalitie gevormd wordt, uit welke partijen de Ministers komen en wie Minister-President van Nederland wordt. Deze laatste doorgaans uit de grootste partij na verkiezingen. Daarmee kan uit de gemeente Brummen bepaald worden wie Minister-President wordt en we met haar of hem een rol kunnen vervullen op het wereldtoneel!

Uw stem bepaalt dus niet alleen de toekomst voor uzelf, voor Brummen of voor Nederland, maar ook voor de toestand in de wereld! Ik hoop u te kunnen zien op één van de vele stembureaus in de gemeente Brummen. Een kleine moeite. Uw stem telt wel degelijk, zelfs op het wereldtoneel!

Alex van Hedel
burgemeester

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/verkiezingsoproep-van-burgemeester-van-hedel