Ga naar de inhoud

Wat is de beste invulling van 'Pastorietuin' in Brummen?

woensdag 3 juli 2024

Aan de hand van vier schetsen hebben ruim zeventig inwoners vanavond met elkaar én met medewerkers van de gemeente gesproken over de uitgangspunten en wensen voor het plan 'Pastorietuin'. Dit (deels braakliggende) terrein tussen de Baron van Sytzamastraat en de Marten Putstraat krijgt een nieuwe invulling, waarbij woningbouw belangrijk is. "In onze gemeente is er een grote behoefte aan woningen. De Pastorietuin kan hierin een belangrijke rol vervullen," liet wethouder Pouwel Inberg tijdens zijn welkomstwoord weten. Iedereen die dat wil kan de 4 varianten bekijken op deze speciale pagina. Via mailadres bijeenkomsten@brummen.nl is het mogelijk om een reactie te geven. Doe dit wel uiterlijk 17 juli. 

De variantenstudie voor dit gebied, die als basis dient voor de eerste participatieronde, is opgesteld door bureau Steenblik Stedenbouw. De varianten zijn slechts eerste denkrichtingen die voor de ontwikkeling van dit terrein zijn gemaakt. Ze zijn puur bedoeld om het gesprek te starten, dat later dit jaar moet leiden tot gedragen uitgangspunten en uiteindelijk ook een eerste stedebouwkundig ontwerp. "Daarom is het belangrijk dat we nu zoveel mogelijk mensen spreken en hun reacties vernemen. Hoe meer reacties, hoe beter, want dan komen we samen tot een goed toekomstig woningbouwplan," aldus Inberg. 

Vooruitblik

Dit najaar wil de gemeente een volgende stap zetten in het participatieproces. Dit dus op basis van een eerste concrete uitwerking van een stedebouwkundig plan. Dit gebeurt dan opnieuw door omwonenden en andere belangstellenden uit te nodigen voor een tweede participatieavond. Afhankelijk van het verdere verloop van het proces, duurt het circa 3 a 4 jaar voordat het plan concreet gerealiseerd wordt. Onder andere een nieuwe bestemmingsplan (anno 2024 Omgevingsplan) moet dan nog vastgesteld worden. 

 

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/wat-is-de-beste-invulling-van-pastorietuin