Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 7 maart 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Principeverzoek wijzigingsbevoegdheid bos

1. In principe mee te werken aan het wijzigen van de bestemming ''Agrarisch met landschapswaarden A" naar "bos met natuurwaarden" ter plaatse van de op de kaart aangegeven percelen. Dit door gebruik te maken van de wijzigingsbevoegdheid opgenomen in artikel 25 van bestemmingsplan buitengebied 2008.

 
2
Aanvraag LEADER subsidie IJsselvallei

1. Deel te nemen aan het LEADER subsidie proces en instemmen met het opstellen van een LOS (Lokale Ontwikkelingsstrategie) voor de IJsselvallei.

2. Eenmalig een bedrag van €23.113,- reserveren in de programmabegroting van 2024 dat fungeert als cofinanciering voor de aan te vragen subsidie.