Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 21 maart 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Beslissing op bezwaar GHP De Wimme

1. het bezwaarschrift van 22 december 2022 niet-ontvankelijk te verklaren.

2. het verkeersbesluit van 29 september 2022 in te trekken voor wat betreft beslispunt 2 en voor het overige in stand te laten.

 
2
Eindresultaten cliƫntervaringsonderzoek Wmo 2022 (over 2021)

1. De eindresultaten (factsheet en rapport) van het CliĆ«ntervaringsonderzoek (CEO) Wmo dat in 2022 in de gemeente Brummen is uitgevoerd vast te stellen.

2. In te stemmen met de notitie 'Vervolg uitkomsten CEO Wmo' waarin onze dienstverlening Wmo op de onderdelen van het CEO is geanalyseerd en actiepunten staan opgenomen ter verbetering van de klanttevredenheid.