Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 2 mei 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe

1. Met de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe in te stemmen.

2. De gezamenlijke Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Veluwe ter kennisname aan de raad voor te leggen.

3. De raad voor te stellen de concept-zienswijzenbrief Gemeenschappelijke regeling ODVeluwe vast te stellen.

4. Het “Bedrijfsplan voor een Omgevingsdienst Veluwe d.d. 8 juni 2022”, inclusief bijbehorend “Addendum bedrijfsplan met begroting ODVeluwe 2024” ter kennisname aan de raad voor te leggen.

 
2
Uitbrengen van advies aan het Commissariaat voor de Media over lokale omroep Stichting RTV Veluwezoom

1. Aan de Raad voor te stellen om aan het Commissariaat voor de Media een positief advies af te geven over het voldoen aan de gestelde eisen van de Mediawet 2008 van Stichting RTV Veluwezoom als publieke lokale media-instelling