Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 3 oktober 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Vast te stellen bestemmingsplan Concordia
  1. de raad voor te stellen het bestemmingsplan 'Concordia, Brummen' met als kenmerk NL.IMRO.0213.BPCENTBR1200001-va01 gewijzigd vast te stellen;
  2. de raad voor te stellen geen exploitatieplan vast te stellen omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.
 
2
Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Ambachtstraat

1. Het bezwaarschrift gericht tegen de verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van 24 appartementen aan de Ambachtstraat, niet-ontvankelijk verklaren, zoals geadviseerd door de commissie voor de bezwaarschriften

 
3
Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Stobbeweg 2
  1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan "Stobbeweg 2" met identificatienummer NL.IMRO.0213.BPBG700083-va01ongewijzigd vast te stellen en vrij te geven voor terinzagelegging en publicatie.
  2. De raad voor te stellen om voor het bestemmingsplan "Stobbeweg 2" geen exploitatieplan vast te stellen.