Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 10 oktober 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Aanwijzen 1e en 2e plaatsvervangend gemeentesecretaris per 1 oktober 2023

1. De heer A. Noordermeer, door het college op 28 oktober 2019 benoemd als procesmanager / strategisch manager II, aan te wijzen als eerste plaatsvervangend gemeentesecretaris per 1 oktober 2023.

2. Mevrouw M.J.H. Middag, door het college op 1 oktober 2023 benoemd als procesmanager / strategisch manager II, aan te wijzen als tweede plaatsvervangend gemeentesecretaris per 1 oktober 2023.

 
2
Beslissing op bezwaar grondwallen Kwazenboschweg
  1. Het bezwaarschrift gericht tegen de reactie op het informatieverzoek aan de grondwallen de bestemming “natuur” toe te kennen kennelijk niet-ontvankelijk te verklaren.
  2. Bezwaarmaker de mogelijkheid te geven om de keuze te maken tussen het wel of niet behandelen van het informatieverzoek als principeverzoek/bestemmingsplanwijziging.
 
3
Adviesnota beslissing op bezwaar betreffende last onder dwangsom W. Einthovenstraat 8

1. het bezwaarschrift ontvankelijk te verklaren.

2. het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand in laten.

 
4
Principeverzoek wijziging bestemmingsplan Ganzekolk 3 Empe

1. In principe mee te werken aan het verzoek tot functieverandering en de bestemming van het perceel aan de Ganzekolk 3 in Empe te wijzigen van ‘Agrarisch’ naar respectievelijk 'Wonen' en 'Natuur' of andere voor het beoogde gebruik en inrichting passende bestemming.

 
5
Aanwijzen AB-lid OD Veluwe

1. Wethouder P. Inberg aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe.

2. Wethouder I. Timmer aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur lid van de Omgevingsdienst Veluwe.

 
6
Aanvragen rijkssubsidie Startbouwimpuls 2023

1. Rijkssubsidie aanvragen voor de Startbouwimpuls 2023

2. Wethouder Timmer mandateren om de aanvraag Startbouwimpuls in te dienen.