Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 17 oktober 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
1e Begrotingswijziging Programmabegroting 2024-2027

1. De 1e Begrotingswijziging (D418559), behorende bij de Programmabegroting 2024-2027 voor de jaarschijf 2024 vast te stellen