Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 7 november 2023

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Beslissing op bezwaar Melkhuisje

1. Het bezwaarschrift (gericht tegen omgevingsvergunning 2023-1754, het melkhuisje) ontvankelijk te verklaren;

2. Het bezwaarschrift (gericht tegen omgevingsvergunning 2023-1754, het melkhuisje) ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

 
2
Beslissing op bezwaar invorderingsbesluit Hoevesteeg 1

1. Het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.