Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 9 januari 2024

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Principeverzoek woningbouw Händelshof

1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek tot het bouwen van 57 woningen op een inbreidingslocatie aan Händelstraat in Eerbeek.

 
2
Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 Driehoek IJsselstreek (D422310)

1. Instemmen met het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 Driehoek IJsselstreek, inclusief de voorgestelde prioriteiten.

2. De raad voor te stellen het Integraal Veiligheidsplan 2024-2028 Driehoek IJsselstreek, inclusief de voorgestelde prioriteiten, vast te stellen.

 
3
Hitteplan Gemeente Brummen

1. Het hitteplan gemeente Brummen met kenmerk D425127 vast te stellen.