Ga naar de inhoud

Collegebesluiten

In het overzicht leest u de openbare besluiten van het college. 

B&W Besluitenlijst 16 januari 2024

Onderwerp en Voorstel
Besluit
1
Managementletter 2023 en Boardletter 2023 accountant

1. Kennis te nemen van de managementletter en de boardletter 2023 en geheimhouding op te leggen op de managementletter 2023;

2. De reactie van het college op de boardletter 2023 (D425676) vast te stellen;

3. De boardletter 2023 en de reactie van het college op de boardletter 2023 beschikbaar te stellen aan de auditcommissie;

4. De boardletter 2023 en de reactie van het college op de boardletter 2023 na behandeling in de auditcommissie ter kennisgeving toe te sturen aan de raad.

 
2
Vaststellen Uitvoer Landschapsregeling Gemeente Brummen 2023-2027

1. Het programma "'Uitvoer Landschapsregeling Gemeente Brummen 2023-2027 - ‘Een vitaal landschap; dóór op de ingeslagen weg’." en de begroting daarvan vast te stellen.

 
3
Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan Windheuvelstraat 11

1. De raad voor te stellen om het bestemmingsplan "Windheuvelstraat 11" met identificatienummer NL.IMRO.0213.BPBG700067-va01 ongewijzigd vast te stellen en vrij te geven voor terinzagelegging en publicatie.

2. De raad voor te stellen om voor het bestemmingsplan "Windheuvelstraat 11" geen exploitatieplan vast te stellen.

 
4
Toekennen van subsidie voor Livestreamevenement Oud en Nieuw 2023- 2024

1. Vanuit de evenementensubsidie een bedrag van € 2.500,-- beschikbaar te stellen voor de organisatie van het Livestream evenement Oud en Nieuw 2023-2024.

2. Ondertekeningmandaat verlenen aan de medewerker die de subsidieaanvraag beoordeelt.