Ga naar de inhoud

Inspreken en mijn privacy

Om gebruik te maken van uw spreekrecht hebben wij uw persoonsgegevens nodig. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en/of telefoonnummer. Gebruik daarvoor het formulier aanmelden forumvergadering.

Deze gebruiken wij om u een bevestiging te sturen van uw aanmelding, u op de agenda te zetten en om u voor te stellen tijdens de vergadering. Deze gegevens zijn uitsluitend voor onszelf en worden niet met derden gedeeld. Daarnaast wordt u als inspreker voorgesteld tijdens de vergadering. Hierbij wordt uw naam dus openbaargemaakt. In de huidige tijd met digitaal vergaderen en het opnemen van deze vergaderingen bent u tijdens het inspreken, ook op de opnames te horen/zien.