Ga naar de inhoud

Wachtwoord wijzigen

Voor u de website kunt raadplegen, verzoeken wij u eerst om uw wachtwoord te wijzigen in een persoonlijk wachtwoord. Hiermee voorkomt u dat anderen toegang krijgen tot uw account op de website.

Het wachtwoord moet bestaan uit tenminste 8 tekens, waarvan tenminste 1 hoofdletter, 1 vreemd teken en 1 cijfer.