Ga naar de inhoud

Onze huisregels

De basis van onze dienstverlening is wederzijds respect. Wat kunt u van ons verwachten:

 • Wij staan u op correcte wijze te woord en gaan op een correcte wijze met uw persoonlijke gegevens om
 • Wij lichten u goed voor en houden u op de hoogte
 • Wij streven ernaar iedereen zorgvuldig en zo snel mogelijk te helpen.

U neemt om hierbij te helpen onderstaande huisregels in acht:

 • U meldt zich altijd bij de receptie
 • U behandelt medewerkers met respect
 • U volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op
 • U geeft de medewerker de ruimte om zijn/haar werk te doen
 • U dient uw aanvraag of verzoek tijdig bij ons in, verstrekt hiervoor de noodzakelijke informatie en geeft wijzigingen die hiermee te maken hebben tijdig aan ons door

Wij accepteren niet dat iemand:

 • Een huisdier mee naar binnen neemt (met uitzondering van hulphonden)
 • Scheldt, schreeuwt of discrimineert
 • Met spullen gooit of dingen vernielt
 • Rookt in de openbare ruimte
 • Medewerkers en/of andere klanten bedreigt of lastig valt
 • Handtastelijk is of lichamelijk geweld gebruikt
 • In ons gebouw onder invloed is van drugs of alcohol
 • Filmt, fotografeert of geluidsopnamen maakt in gemeentelijke gebouwen of eigendommen, zonder voorafgaande toestemming. Uitzondering hierop zijn huwelijksvoltrekkingen en openbare (raads)vergaderingen.

Als u de huisregels niet naleeft, heeft de medewerker het recht om het werk stil te leggen en u te vragen het pand te verlaten. Agressie en geweld tegen medewerkers accepteren wij niet. De gemeente ontzegt u eventueel de toegang tot het gebouw. Als het nodig is schakelen wij de politie in.