Ga naar de inhoud

Verandering regeling rioolheffing en Diftar

Het is niet meer mogelijk een vergoeding voor rioolheffing en Diftar aan te vragen. Heeft u inkomen tot maximaal 100% van de bijstandsnorm of een laag besteedbaar inkomen, bijvoorbeeld door schulden? Dan kunt u Tribuut verzoeken om kwijtschelding. 

Heeft u in 2023 een vergoeding gehad voor deze kosten, maar kunt u geen kwijtschelding krijgen? Dan kunt u misschien gebruik maken van de afbouwregeling. Hierover wordt in februari nog een brief gestuurd. Hieronder staat aangegeven welke situaties er zijn en wat de regelingen zijn vanaf 1 januari 2024.

U ontvangt een bijstandsuitkering

Vanaf 1 januari 2024 kunt u vragen om vrijstelling van de gemeentelijke rioolheffing en Diftar. Met een vrijstelling hoeft u niet te betalen voor de rioolheffing en Diftar. Van Tribuut ontvangt u een brief voor het betalen van de gemeentelijke belastingen. Door de hoogte van uw inkomen, mag u vragen om deze heffing niet te betalen. Tribuut is een organisatie die namens de gemeente Brummen de lokale belastingen int.

U heeft inkomen op bijstandsniveau

Vanaf 1 januari 2024 kunt u vragen om vrijstelling van de gemeentelijke rioolheffing en Diftar. Met een vrijstelling hoeft u niet te betalen voor de rioolheffing en Diftar. Van Tribuut ontvangt u een brief voor het betalen van de gemeentelijke belastingen. Door de hoogte van uw inkomen, mag u vragen om deze heffing niet te betalen. Tribuut is een organisatie die namens de gemeente Brummen de lokale belastingen int.

In 2023 al een bijdrage ontvangen

U heeft maximaal drie jaar recht op een bijdrage. Zolang u in de gemeente Brummen woont heeft u drie jaar lang recht op deze bijdrage. In 2024 ontvangt u een tegemoetkoming van € 421,00. Deze bijdrage is bedoeld voor het betalen van de rioolheffing en Diftar. De hoogte van de vergoeding wordt ieder jaar aangepast. In 2025 ontvangt u een bedrag van € 211,00. In 2026 ontvangt u een tegemoetkoming van € 106,00. de vergoeding niet alle kosten rioolheffing en Diftar gaat dekken. Een deel van de gemeentelijke belastingen betaalt u zelf. Houdt u hier rekening mee. 

Bij verandering in uw inkomen

Als uw inkomen daalt tot bijstandsniveau, heeft u mogelijk recht op kwijtschelding van de betaling. De voorwaarden voor kwijtschelding staan op tribuut.nl. U hoeft de heffingen dan helemaal niet meer te betalen. Het is niet mogelijk om zowel de tegemoetkoming van de gemeente te ontvangen en kwijtschelding van de belastingen via Tribuut te krijgen.

Kwijtschelding aanvragen

U kunt kwijtschelding aanvragen via “mijn Tribuut” op Tribuut.nl. U kunt ook bellen naar Tribuut via telefoonnummer 055 580 22 22 of mailen: info@tribuut.nl. Tribuut is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 08:30 - 17:00 uur en op vrijdag van 08:30 - 12:30 uur.

Heeft u hulp nodig?

Wilt u ondersteuning bij het aanvragen van de kwijtschelding? U kunt dan contact nemen met het steunpunt Geld en Administratie. Het Steunpunt Geld en Administratie houdt elke week inloop. Daar kunt u binnenlopen met vragen over geld. Bijvoorbeeld over het maken van een budgetoverzicht en het invullen van formulieren. Of om te berekenen of u recht heeft op toeslagen.

Gebruik maken van spreekuren over de kwijtschelding

Het Steunpunt Geld en Administratie houdt elke week inloop. Daar kun je zo binnenlopen met vragen over je financiën. Bijvoorbeeld over het maken van een budgetoverzicht en het invullen van formulieren. Of om te berekenen of je recht hebt op toeslagen.

Dinsdag van 09.00 tot 12.00 Tjark Riks Centrum, Derickxkamp 2a Eerbeek

Woensdag van 09.00 tot 12.00 uur Plein 5, Gr. van Limburg Stirumplein 5 in Brummen