Ga naar de inhoud

Leerplicht en voortijdig schoolverlaten

Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Zij moeten naar school tot het einde van het schooljaar waarin ze 16 jaar worden. De leerplicht gaat daarna over in de kwalificatieplicht. Jongeren tussen de 16 jaar en 18 jaar moeten onderwijs volgen tot ze een startkwalificatie hebben. Een startkwalificatie is (minimaal) een diploma voor havo, vwo of mbo op niveau 2 of hoger.

Leerplicht en spijbelen

Een kind mag vanaf 4 jaar naar school, 99% van de kinderen doet dit ook. Kinderen tussen de 5 en 18 jaar moeten onderwijs volgen. Tot 16 jaar heet dit leerplicht en van 16 tot 18 jaar kwalificatieplicht. Leerplicht geldt voor alle kinderen die in Nederland wonen. De leerplichtambtenaar houdt toezicht op het naleven van de Leerplichtwet.

Schoolverzuim

Ouders kunnen de school om vrijstelling vragen voor bijvoorbeeld een verhuizing, bruiloft of begrafenis. Gaat een kind niet naar school en is er geen gegronde reden voor, dan zijn de ouders strafbaar. Vanaf 12 jaar kunnen ook kinderen aangesproken worden op hun gedrag.

Scholen moeten het verzuim van hun leerlingen melden via DUO.

Contact leerplichtambtenaar

Vragen over leerplicht? Neem contact op met onze leerplichtambtenaar Peter Graaff. Hij is op woensdag aanwezig in de gemeente Brummen. Tijdens kantooruren is hij  bereikbaar op 055-580 2135. Per e-mail is hij bereikbaar via p.graaff@apeldoorn.nl.

Voortijdige schoolverlaters

Het Regionale Meld- en Co√∂rdinatiepunt (RMC) Apeldoorn is verantwoordelijk voor de registratie en begeleiding van alle voortijdige schoolverlaters in onze gemeente. Bij het RMC kunt u uw vragen kwijt over voortijdig schoolverlaten. Ook helpt het RMC leerlingen weer terug naar school te gaan.

Werk en participatie jongeren

Voor werk en participatie kunnen jongeren terecht bij de klantmanagers Werk & Participatie van het Team voor Elkaar. Je kunt de klantmanagers bereiken tijdens het telefonisch spreekuur van Team voor Elkaar, elke werkdag van 09.00 tot 12.00 uur via 0575-568 568.