Ga naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Brummen wil dat iedereen alle informatie op onze websites goed kan gebruiken. Daarom besteden we aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid. Gemeente Brummen wil daarom zo snel mogelijk volledig voldoen aan de overheidsstandaard toegankelijkheid WCAG 2.1 op niveau AA. 

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid te bevorderen:

  • Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) de website op toegankelijkheid. Door middel van jaarlijkse berichten via onze communicatiekanalen doen wij een oproep aan iedereen om knelpunten op het gebied van toegankelijkheid te melden. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software die hen erop wijst informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren worden intern geïnstrueerd over toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem ervaart met de toegankelijkheid op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.

Toegankelijkheidsverklaringen

Nog niet van alle websites, die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Brummen vallen, zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Hieronder vindt u een overzicht van de websites en de status van de onderzoeken.

Overzicht verklaringen
WebsiteStatusVerklaring
www.brummen.nl B - Voldoet gedeeltelijkBekijk verklaring 
www.fixi.nl B - Voldoet gedeeltelijkBekijk verklaring
www.plusov.nl (leerlingenvervoer) C - Eerste maatregelen genomen Bekijk verklaring
Centrumplan BrummenC - Eerste maatregelen genomenBekijk verklaring
www.brummenspreekt.nl  
C - Eerste maatregelen genomen 
 
Bekijk verklaring