Ga naar de inhoud

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 22-05-2020.

Gemeente Brummen wil tijdig voldoen aan de standaard Webrichtlijnen versie 2 op niveau AA van de overheid. Voldoen aan deze standaard maakt onze digitale dienstverlening vriendelijker in het gebruik en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring geldt voor de website: 

https://www.brummen.nl 

Niet toegankelijke onderdelen

De volgende onderdelen van de website voldoen nog niet aan de eisen van de toegankelijkheid:

  • Pdf bestanden
  • Mobiele pagina
  • Menustructuur

De gemeente voert gesprekken om ervoor te zorgen dat deze onderdelen voor september 2020 ook toegankelijk zijn.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om de toegankelijkheid te bevorderen:

  • Onderzoek: Door middel van jaarlijkse berichten via onze communicatiekanalen doen wij een oproep aan iedereen om knelpunten op het gebied van toegankelijkheid te melden. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
  • Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
  • Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.
  • Software: Onze redacteuren gebruiken speciale software die hen erop wijst informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
  • Training werknemers: Onze redacteuren worden intern geïnstrueerd over toegankelijkheid.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een probleem ervaart met de toegankelijkheid op onze website, laat het ons dan weten. Bekijk onze contactgegevens.