Ga naar de inhoud

Plan voor ontwikkeling Elzenbos III verder uitgewerkt

dinsdag 26 maart 2024

“Dat we de inbreng van de samenleving belangrijk vinden, blijkt ook wel bij het maken van een plan voor fase III van de uitbreidingswijk Elzenbos in Brummen. Een jaar geleden hebben we iedereen laten meedenken over de proefverkaveling. De ontvangen reacties hebben we opgepakt en verwerkt in een vernieuwd stedenbouwkundig plan. Dit heeft meer tijd gekost dan aanvankelijk gepland, maar het resultaat biedt een uitstekende basis voor een nieuwe stap om te komen tot een gedragen plan.” Aan het woord is verantwoordelijk wethouder Pouwel Inberg, die een toelichting geeft op de totstandkoming van het voorlopig stedenbouwkundig plan voor Elzenbos fase III. 

In stappen wordt de wijk Elzenbos uitgebreid. Op dit moment vindt de bouw plaats van 80 nieuwe duurzame woningen als onderdeel van fase II van de uitbreiding. De planvorming voor fase III is eind 2022 gestart en in het voorjaar van 2023 is de beoogde opzet gepresenteerd in een zogenoemde proefverkaveling. “Na de financiële crisis zo’n tien jaar geleden, worden we de laatste jaren geconfronteerd met een enorme woningbehoefte. Om daarin te kunnen voorzien kan Elzenbos een belangrijke bijdrage leveren. Uit de inspraak blijkt dat hierdoor diverse belangen met elkaar kunnen botsen. Ik denk dat we nu een goede balans hebben gevonden waarmee we verder kunnen.”

In gesprek met de raad

Voordat de wethouder, die ruimtelijke ordening in zijn takenpakket heeft, de plannen opnieuw voorlegt aan buurtbewoners en andere betrokkenen, gaat hij in april het gesprek aan met de gemeenteraad. “Tijdens het forum op 4 april blik ik terug op het proces dat we afgelopen jaar hebben doorlopen. Waarin we diverse goede gesprekken hebben gehad met bewoners van Het Stroomdal en andere belanghebbenden. Maar ook met vertegenwoordigers van Voedselbos Nieuwe Erven. Waarbij tussentijds onderzoeken zijn uitgevoerd en inmetingen hebben plaatsgevonden. Dit alles om samen tot een goed voorlopig stedenbouwkundig plan te komen”. 

Goede balans

In het raadsforum van 4 april staat dus het proces dat is doorlopen om te komen van een proefverkaveling tot een voorlopig stedenbouwkundig plan centraal. “Het college is van mening dat we een goede balans hebben gevonden tussen de woningbouwopgave, de kwaliteiten van het gebied, de financiële mogelijkheden, de hoeveelheid openbaar groen en de inbedding van het voedselbos.” Wanneer de gemeenteraad dit standpunt deelt start Inberg in mei een nieuwe participatiefase. “We organiseren dan weer een nieuwe bijeenkomst waarin we met iedereen het gesprek aangaan. Dit met het doel om te komen tot een definitief stedenbouwkundig plan en uiteindelijk tot een bestemmingsplanwijziging (op basis van de nieuwe spelregels van de Omgevingswet).” Het is uiteindelijk de gemeenteraad die een besluit neemt over beide documenten. 

Meer weten?

Meer informatie is te vinden op deze speciale webpagina. Informatie over de forumvergadering van 4 april staat op de pagina van de gemeenteraad.

Delen via e-mail

https://www.brummen.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht/news/plan-voor-ontwikkeling-elzenbos-iii-verder-uitgewerkt