Ga naar de inhoud

DigiD en eHerkenning

Op brummen.nl vindt u online formulieren waarmee u verschillende zaken kunt regelen, zoals een verhuizing doorgeven, een uittreksel aanvragen, een evenement melden, etc. Voor verschillende formulieren dient u in te loggen met uw DigiD.

DigiD

Met uw DigiD kunt u inloggen op websites van de overheid en in de zorg. DigiD is een hulpmiddel waarmee u online bewijst wie u bent. Gaat u naar het gemeentehuis, of naar het loket van een andere overheidsinstelling? Dan moet u in veel gevallen uw identiteitskaart, paspoort of rijbewijs laten zien. Zo weet de overheid wie u bent. Op internet kunt u laten zien wie u bent door in te loggen met uw DigiD.

eHerkenning

U kunt eHerkenning zien als een soort DigiD voor bedrijven. Zoals burgers met DigiD kunnen inloggen bij de overheid, zo kunnen bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren dat met eHerkenning. Een belangrijk verschil is dat DigiD wordt verstrekt door de overheid en eHerkenning door commerciƫle bedrijven.

Meer informatie over eHerkenning.