Ga naar de inhoud

Gladheidsbestrijding

In het winterseizoen houdt de gemeente Brummen bij gladheid alleen de drukke doorgaande wegen, bus-, school- en fietsroutes vrij van gladheid. In ons beleid zijn de routes zo samengesteld dat de drukke doorgaande wegen, bus-, school- en fietsroutes gestrooid worden en dat je vanaf elke locatie in gemeente Brummen binnen redelijke afstand een gestrooide weg kunt bereiken, de dorpen en kleine kernen ontsloten zijn en de provinciale wegen bereikbaar.

Plattegrond strooiroutes

Het gemeentelijke strooibeleid gaat alleen over de wegen die in beheer en onderhoud van de gemeente zijn. Op de plattegrond (pdf, 2,6MB) staan de strooiroutes aangegeven. De provincie verzorgt de gladheidbestrijding op de provinciale wegen.

Wanneer start de gemeente met strooien?

De gladheidcoördinatoren van de gemeente krijgen elke dag een mail met weersverwachtingen en wegdektemperaturen van een meteorologisch bedrijf. Bij kans op gladheid gaat de dienstdoende coördinator met de gegevens van het meteorologisch bedrijf ’s nachts zelf controleren wat de kans is op gladheid. Ook meldingen van de provincie, de buurgemeenten of de politie worden meegenomen in het besluit. De dienstdoende gladheidcoördinator neemt de beslissing of, wanneer en in welke mate we strooien. De gemeentelijke medewerkers weten precies in welke straten de gladheid bestreden moet worden. Ook hebben ze kaarten waarop precies staat wie in welke straat moet strooien.

Plaatselijke gladheid

De buitendienst van de gemeente blijft daarnaast op diverse risicovolle plekken strooien, zoals bruggen, hellingen en koude plekken. Voorbeelden zijn de rotonde aan de Loenenseweg in Eerbeek, de Dorpsstraat bij de kerk in Hall, de Emperweg bij de school in Empe en de Hallseweg vanaf de Brummenseweg tot de Zwarteweg.

Extreme gladheid

Bij extreme gladheid rijden we dezelfde route zoals is vastgesteld in het strooibeleid. Maar dan zetten we ook de sneeuwschuivers in. Nadat de vaste routes gestrooid zijn, kunnen de gladheidcoördinatoren in overleg met de wegbeheerder besluiten om gladheid op andere wegen en paden binnen en buiten de bebouwde kom ook te bestrijden.

Parkeren

Bij het ruimen van sneeuw en bestrijden van gladheid hebben de voertuigen ruimte nodig. Het zou helpen als inwoners zoveel mogelijk hun auto op de strooiroutes van de openbare weg halen, zodat de gemeentelijke strooiwagens ruim baan hebben.

Trottoir sneeuwvrij houden

De gemeente zorgt niet voor het sneeuwvrij houden en strooien van het trottoir/voetpad. Wilt u toch voor uw woning/pand een sneeuw-/ijsvrij trottoir, dan zult u dit op eigen initiatief moeten doen. En misschien kunt u ook iets betekenen voor uw buren als deze zelf lichamelijk niet in staat zijn om hun omgeving sneeuwvrij te maken.

Op verschillende plaatsen staan gele bakken met strooizout, met name bij bejaardenwoningen en openbare voorzieningen zoals het zwembad en de bibliotheek. Zo kunt u de stoepen zelf sneeuwvrij maken en houden.