Ga naar de inhoud

Adresonderzoek

Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont? Vraag dan om een adresonderzoek.

Onterechte inschrijving op uw adres

Staat iemand onterecht ingeschreven op uw adres? U vraagt een adresonderzoek persoonlijk aan bij de gemeente. Maak hiervoor een afspraak. Breng uw legitimatiebewijs mee.

Benaderd voor adresonderzoek

Heeft u bericht ontvangen over een onderzoek naar uw verblijfsadres of dat van een familielid? De gemeente heeft dan een signaal gekregen dat u of uw familielid niet (meer) woont op het bij ons geregistreerde adres. Bijvoorbeeld van een medebewoner, de Belastingdienst of een deurwaarder. We vragen u dringend om te reageren op de brief die u hebt gekregen. U kunt ons ook bellen: 0575-568 233. Reageert u niet? Dan gaat het onderzoek door.