Ga naar de inhoud

Nieuw beleid inzameling huisafval vastgesteld

De gemeenteraad heeft donderdagavond 14 oktober het Grondstoffenplan 2021-2025 vastgesteld. In dit plan staat uitgelegd hoe de gemeente de komende jaren de inzameling van het huishoudelijk afval gaat regelen. De belangrijkste boodschap uit het plan is dat we met z’n allen minder afval moeten gaan produceren. En het afval dat blijft beter gaan scheiden.

Door afval goed te scheiden kunnen veel afvalsoorten opnieuw worden gebruikt. Dat is goed voor het milieu en goed voor de inwoners. Het verwerken van restafval is namelijk veel duurder dan het hergebruiken van de gescheiden grondstoffen. Goed scheiden van afval loont!

Vermindering van restafval

In 2020 is er in de gemeente Brummen gemiddeld 117 kilo restafval per inwoner ingezameld. Het nieuwe plan gaat ervan uit dat dit kan afnemen tot 80 kilo restafval per inwoner in 2025. In 2030 willen we naar 10 kilo restafval per inwoner. Dit gebeurt niet zomaar, maar er zijn maatregelen voor nodig. Vooral wat betreft het makkelijker maken van afvalscheiding. Bijvoorbeeld door zoveel mogelijk herbruikbaar afval bij inwoners thuis op te halen.

Het is belangrijk dat inwoners het belang inzien van afvalscheiding. Daarom is er veel aandacht voor communicatie over nut en noodzaak. De maatregelen uit het plan worden nu verder uitgewerkt samen met Circulus-Berkel. U kunt het Grondstoffenplan hier inzien.