Ga naar de inhoud

Bestemmingsplannen

In een bestemmingsplan staat precies waarvoor gronden gebruikt mogen worden: voor een huis, winkel, bedrijf, weg of groen. Ook staat in een bestemmingsplan of er gebouwd mag worden op een plek en hoe hoog die bouw mag zijn. Regels in het bestemmingsplan gelden voor iedereen, voor inwoners, bedrijven, instellingen en voor de  gemeente.

Procedure bestemmingsplan

Voordat een bestemmingsplan definitief is, doorloopt het een aantal fases. Op de website van Infomil leest u welke fasen dat zijn.

Bestemmingsplan inzien

Bekijk de geldende bestemmingsplannen in onze gemeente. Alle, na 1 juli 2008, vastgestelde bestemmingsplannen vindt u ook op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wilt u een plan inzien wat nog niet digitaal beschikbaar is? Neem dan contact met ons op. 

Bestemmingsplannen in procedure

Geldende bestemmingsplannen

We zijn op dit moment druk bezig om onze bestemmingsplannen weer actueel te maken. Bekijk de geldende bestemmingsplannen. Mocht u een plan willen inzien wat nog niet digitaal beschikbaar is? Neem dan contact met ons op.

Afwijken of herzien van een bestemmingsplan

U kunt om verschillende redenen te maken krijgen met de regels uit een bestemmingsplan:

  • U wilt gaan bouwen of verbouwen.
  • U wilt een bedrijf starten.
  • U wilt een woning of een bouwkavel kopen.
  • U wilt weten waar nieuwe projecten en werken gepland zijn.

De Wet ruimtelijke ordening (Wro), de belangrijkste wet voor de ruimtelijke inrichting van Nederland, maakt het mogelijk om een bestemmingsplan te herzien. Heeft u een plan dat niet past binnen het geldende bestemmingsplan? Dan kunt u een afwijking of een herziening aanvragen.

Landelijke website ruimtelijke plannen

Dè website voor alle ruimtelijk plannen is www.ruimtelijkeplannen.nl. Naast de Brummense ruimtelijke plannen kunt u er ook plannen van de provincie of van andere gemeenten bekijken. Het is via deze site niet mogelijk om op een plan te reageren.