Ga naar de inhoud

Coalitieakkoord

Op woensdag 18 mei 2022 hebben Lokaal Belang, GroenLinks, PvdA en D66 samen het coalitieakkoord 2022-2026 gesloten. Het motto van het akkoord luidt: ‘Vertrouwen, Verbinden, Versterken’. Het coalitieakkoord wordt aangeboden aan de gemeenteraad. 

De formatie heeft plaatsgevonden onder leiding van informateur Hans Gerritsen, die met de bereikte overeenstemming zijn taak succesvol heeft afgerond. In slechts 10 pagina’s beschrijven de vier partijen op hoofdlijnen hun plannen en wensen voor de komende vier jaar. Daarbij stellen ze vast dat het geen dichtgetimmerd akkoord is. “Zo houden we ruimte voor samenwerking en inbreng van anderen. Samen met onze mede-raadsleden, met onze inwoners, ondernemers, organisatie, regiogemeenten en de provincie zetten we de schouders er onder,” stellen de vier fractievoorzitters vast.

Hoofdpunten voor komende vier jaar

De thema’s waarover de coalitiepartners plannen hebben, zijn in het akkoord onderverdeeld in elf paragrafen. Het gaat om zaken zoals bestuurskracht en participatie. Maar ook het programma Eerbeek-Loenen 2030 en het dorpscentrum van Brummen. Natuurlijk spreken de vier partijen zich ook uit over actuele thema’s zoals klimaat/duurzaamheid, wonen en de kwaliteit van de openbare ruimte. Evenals mobiliteit, leefbaarheid, vitaliteit en sociaal domein. De afsluitende paragraaf over de gemeentelijke financiën is vooral ook realistisch: “niet alle wensen kunnen meteen uitgevoerd worden,“ en “het beleid om te groeien naar een sterke financiële positie zetten we door in de komende periode.”